Growing Together

Сериозно за партньорството

Вижте напредъка по отношение на ангажимента ни за по-добро сътрудничеството.

Разберете как

Бъдете вдъхновени и информирани

Открийте новините на Booking.com, научете повече от експерти в индустрията и четете вдъхновяващи статии.

Открийте правилните решения за постигане на целите ви

Получете експертни съвети и взимайте информирани решения за вашето място за настаняване.

extra services header
Рекламирайте допълнителните си услуги на милиони потенциални гости
Увеличете приходите си
Повишете удовлетвореността на гостите
Изпъкнете пред конкуренцията
country_rates_t
Увеличете резервациите си, като се фокусирате върху гости от определени региони

Привлечете международни гости
Осигурете си повече приходи
Привличайте вниманието на пазарите с високо търсене
Pulse-finalteaser-screenshot
Управлявайте вашето място за настаняване в движение
Отговаряйте на гостите на момента
Имайте пълен контрол над бизнеса си
Получавайте известия в реално време

              

Join the Partner Community

The Partner Community is not yet available in your language, but you can still benefit from connecting with other partners! Jump into the conversation in English and connect with partners around the world

 

Start a conversation

Partner Community Latest


103306
Partners

0
Conversations

Получете помощта, която ви е нужна в Помощния център

Открийте отговорите, които търсите.

Към Помощния център