Видео: Какво представляват ограниченията и как да ги използвате

Открийте какво представляват ограниченията и как ви позволяват да контролирате типовете резервации, които получавате.

С ограниченията можете да:

  • Зададете минимална или максимална продължителност на престоя. 
  • Попречите на гостите да се настаняват или напускат на определени дати. 
  • Изисквате резервациите да бъдат направени в рамките на определен период от време.

Имайте предвид, че ограниченията могат и да намалят видимостта ви за потенциални гости.

Искате ли да зададете или промените вашите ограничения?

Влезте в Екстранет  Научете повече

Какво мислите за тази страница?