Доставяйте чудесни изживявания за гостите

Вашата мисия е да сте сигурни, че всеки гост изживява един фантастичен престой. Нашите съвети и решения ви предлагат съдействие от момента, в който гостът резервира до момента, в който той споделя отзив за изживяването си.

Запазване на статия
payments

Онлайн плащания

Сигурни плащания от нови гости, без допълнителна административна работа
Получавайте гарантирани плащания
Намалете анулиранията
Стигнете до нови гости по цял свят
Запазване на статия
Pulse-finalteaser-screenshot

Приложение Pulse

Управлявайте вашето място за настаняване в движение
Отговаряйте на гостите на момента
Имайте пълен контрол над бизнеса си
Получавайте известия в реално време

Какво мислите за тази страница?