Намаляване на потреблението на енергия

Намаляването на потреблението на енергия и превключването на останалите нужди от енергия към възобновяеми източници не е от полза само за планетата. То също така може да намали оперативните ви разходи.

Fixing bike

С нарастването на населението и икономиките нараства и потребността от енергия. За съжаление, тази енергия все още се доставя главно чрез невъзобновяеми източници, като изкопаеми горива. Освен че изкопаемите горива са основният фактор за глобалното затопляне и климатичната промяна чрез отделянето на въглеродни емисии, ефектът им се усеща с честата поява на тежки метеорологични явления в световен мащаб. Всеки месец сме свидетели как различни региони са засегнати от разрушителните сили на наводнения, бури, горски пожари и рекордно високи температури. Освен значителните щети върху човешкия живот и околната среда това безспорно оказва влияние върху хотелиерската индустрия, включително върху хотели, пансиони със закуска и ваканционни жилища. 

Хотелиерската индустрия използва значително количество енергия, което е около1% от въглеродните емисии в световен мащаб. Едно обикновено място за настаняване отделя от 160 до 200 кг въглероден диоксид (CO2) на квадратен метър застроена площ. Съществуват много възможности за пестене на енергия, включително бързи действия чрез намаляване на ненужните загуби. Но една по-устойчива индустрия изисква също инвестиране в дългосрочни, глобални решения.

За постигане на ключовата цел за нулеви нетни емисии до 2050 г. и предотвратяване на голямото повишаване на температурата е от съществено значение да се намали потреблението на енергия и да се премине към възобновяеми източници. Задълбочено проучване на сектора за настаняване на глобално ниво определи четири ключови стъпки, които ние като индустрия можем да предприемем, за да го постигнем. На уебсайта на организацията Sustainable Hospitality Alliance ще намерите изчерпателни насоки за природосъобразни действия за места за настаняване. Освен това ваканционните жилища могат да използват безплатна карта за природосъобразност от EnviroRental и други ресурси, за да дадат тласък на своите усилия.

В този раздел ще разгледаме ползите от намаляването на потреблението на енергия за вашия бизнес и за околната среда. Ще разгледаме и някои от различните мерки, които можете да предприемете, за да намалите потреблението си и да подобрите устойчивостта на вашия бизнес.

Четири ползи от намаляването на потреблението на енергия

1. Ще намалите разходите

Потенциалните спестявания, направени чрез намаляване на потреблението на енергия, са значителни. Проучванията на хотелите в Европа установиха потенциално пестене на енергия от до 20% за отопление, 30% за охлаждане, 70% за топла вода и 60% за осветление. Това води до значително намаляване на оперативните разходи. Например платформата LightStay на Hilton, която наблюдава екологичните показатели в своето портфолио от хотели, е спестила над1 милиард USD от кумулативни разходи за комунални услуги чрез намаляване на електроенергията, въглерода, водата и отпадъците. Тези спестявания могат да се използват за по-нататъшни инвестиции в намаляването на потреблението.

2. Ще намалите въглеродния си отпечатък

Намаляването на енергията, генерирана от изкопаеми горива, не само намалява разходите за комунални услуги, но и понижава въглеродните емисии, което води до по-малък отпечатък върху околната среда. В подкрепа на това твърдение има различни достъпни интелигентни технологии, като сензори за движение, наблюдение на ОВК и преминаване към LED осветление. Host Hotels & Resorts например намалиха своите емисии на парникови газове с 35% на квадратен метър чрез редица инициативи за пестене на енергия, включително системи за автоматизация, преоборудване със светоизлъчващи диоди (LED), подобрения на отоплението, вентилацията и климатизацията (ОВК), както и инвестиране във възобновяема енергия.

3. Интелигентните енергийни системи подобряват комфорта на гостите и служителите

Освен че намаляват потреблението на енергия, тези интелигентни технологии могат да подобрят комфорта на вашите гости и да улеснят работата на вашите служители. Интелигентната технологията за наблюдение например деактивира електрическите устройства в незаети стаи и може да регулира климатичните модули, за да предотврати ненужното им използване. В допълнение към това интелигентните сградни системи контролират ОВК чрез автоматично регулиране на влажността или въздушното налягане. Тези системи подобряват комфорта на гостите, като поддържат комфортен вътрешен климат.

4. Възобновяемата енергия е гаранция за бъдещето

Изкопаемите горива не са само енергиен източник, който допринася за затоплянето на планетата. Предоставянето им също може да е причина за смущения в глобалните вериги на доставките, например при конфликти или политически вълнения. Тъй като частният и публичният сектор по света признават този факт, все повече се инвестира във възобновяеми енергийни източници, като такива, захранвани от вятъра и слънцето. Инвестирането във възобновяема енергия е все по-рентабилно, с по-бързи периоди на изплащане и правителствени стимули, налични в световен мащаб. Това не само намалява разходите за енергия бързо, но също така осигурява устойчивост срещу колебанията на пазара на изкопаемите горива, като същевременно намалява вашия въглероден отпечатък.

solar panels

Как да намалите потреблението на енергия

Анализирайте потреблението на енергия

Първата стъпка към управлението на потреблението на енергия е неготово измерване. Вашият основен източник на данни ще бъдат вашите сметки за енергия. Субметрите могат да ви дадат по-подробна картина на потреблението на енергия на площ/разделение. Измерването и проследяването на вашето основно потребление на енергия във времето ще ви даде представа за него. Също така ще можете да идентифицирате възможностите за пестене на енергия и по-късно да оцените ефективността на всички мерки, които предприемете. Ако управлявате хотел, можете да намерите насоки тук. За ваканционни жилища – след регистрация в EnviroRental ще получите достъп доръководство за измерване, включващо енергия, отпадъци и вода. 

Попитайте вашия доставчик на енергия дали предлага табло за измерване и следене на потреблението. Ако не предлага такива, използвайте събраните от вас данни, за да сравните енергийните характеристики на мястото си за настаняване с индустриалните стандарти и да видите доколко са ефективни. Можете да използвате безплатната методология и инструмента на инициативата Hotel Carbon Measurement Initiative, за да изчислите въглеродния отпечатък на реализираните нощувки и проведените събития във вашето място за настаняване. Когато сравнявате места за настаняване с различни удобства и метеорологични условия, се уверете, че сте коригирали измерванията и сте взели предвид тези фактори.

Преминете към възобновяема енергия

Ограничаването на покачването на глобалните температури до 1,5 градуса над прединдустриалните нива беше установено като приоритет в Парижкото споразумение на ООН от 2015 г. Към момента не успяваме да постигнем тази цел. Въпреки това много учени смятат, че това все още е достижимо. Преминаването към възобновяеми енергийни източници значително намалява оперативните емисии. Ако се осъществи по правилен начин, търсенето на този вид енергия в даден район се увеличава, насърчавайки включването на повече възобновяеми източници в местната електрическа мрежа. Това е жизненоважно за задоволяване на глобалните енергийни нужди ипостепенното премахване на изкопаемите горива.

За съжаление, много доставчици на енергия лъжливо твърдят, че тяхната енергия е чиста и възобновяема. Когато избирате възобновяеми енергийни източници, е изключително важно да имате предвид няколко неща, за да осигурите истинска устойчивост и подкрепа за свят без изкопаеми горива:

 • Най-доброто решение е да инвестирате в инсталации за възобновяема енергия в мястото си за настаняване, като соларни панели за топла вода и фотоволтаични панели за електричество. Тези опции оказват значително положително въздействие, тъй като помагат за намаляване или премахване на зависимостта от изкопаеми горива и допринасят за генерирането на възобновяема енергия, особено ако можете да включите излишната електроенергия в местната мрежа.
 • Ако инсталацията на място не е възможна, помислете за преминаване към източник на възобновяема енергия. Първо се консултирайте с текущия си доставчик и проучете алтернативни доставчици, ако първият не предлага възобновяеми опции. Имайте предвид, че притежаването на сертификат за възобновяема енергия (REC) или сертификат за гаранция на произхода на възобновяема енергия (REGO) само по себе си не гарантира повече доставки на възобновяема енергия.
 • Проверете независимите класации за природосъобразност на доставчиците на възобновяема енергия. Това ще ви помогне да разберете въздействието от закупуването на енергия от конкретна компания върху околната среда и да оцените цялостната природосъобразност на продукта.

Преминете към енергоспестяващо осветление

Лампите с нажежаема жичка и халогенните такива, които обикновено се използват в хотелите, са изключително неефективни, преобразувайки само 20% от енергията в светлина, а останалата част се губи като топлина.

Преминаването към по-ефективни опции, като LED лампи, може да намали потреблението на енергия с до 75%, като те могат да издържат до 25 пъти по-дълго от обикновените крушки. Те генерират по-малко топлина, намалявайки нуждата от климатизация и общото потребление на енергия, и лесно се рециклират.

Забележка: Някои крушки съдържат опасни материали. За да предотвратите попадането им на сметищата, трябва да ги рециклирате, вместо да ги изхвърляте с обикновените отпадъци.

Cleaning

Осъществявайте контролирането спрямо заетостта

Поведението на хората, когато пътуват, често се различава от това, когато са у дома си. С контролирането на осветлението спрямо заетостта осветлението се включва само в зони, които са заети или се използват. Можете да използвате различно контролиране спрямо заетостта в различни ситуации:

 • Таймери за осветление
  Използвайте таймери за автоматично включване или изключване на осветлението в определени часове всеки ден. Те са подходящи за пространства с постоянна ежедневна заетост, като ресторанти или конферентни/заседателни зали.
 • Сензори за движение
  Сензорите за движение включват осветлението, когато засекат движение, и го изключват след определен период на неактивност. Те са от полза в по-рядко използвани зони, като обществени тоалетни, имогат да спестят до 60% от потреблението на енергия в помещението. Освен това са полезни за ваканционни жилища, нагаждайки се спрямо различните ежедневни модели на заетост на гостите.
 • Сензор за дневна светлина
  Сензорите за дневна светлина откриват кога има достатъчно естествена светлина и се регулират чрез затъмняване или изключване на светлините. Предлагат се различни видове в зависимост от площта, която искате да осветите.

Изберете интелигентна система за управление на температурата

Малки промени в настройките на термостата могат да доведат до значителни икономии на енергия. Намаляването на термостата със само 1ºC през зимата намалява потреблението на енергия за отопление с 10%, като подобни икономии могат да бъдат постигнати с климатик и през лятото. Можете да го автоматизирате, като използвате технология за засичане на движение и топлина в термостат за управление на енергията, който понижава температурата, когато помещението е празно.

Подобрете изолацията на сградата си 

Добре изолираните стени, прозорци и покриви могат значително да намалят потреблението на енергия чрез поддържане на вътрешната температура и намаляване на напрежението върху ОВК системите. Това намалява потреблението на енергия и може да доведе до значителни икономии, особено при екстремни температури през зимата и лятото.

Надградете до енергийно ефективни уреди
Въпреки първоначалната цена инвестирането в енергийно ефективни уреди може да доведе до значителни дългосрочни спестявания. Започнете с рентабилни, бързо изплащащи се подобрения, преди да преминете към по-скъпи решения. Помислете за надграждане на уредите в следните зони на вашето място за настаняване:

 • Кухни: хладилници, фризери, съдомиялни, печки, фурни и аспиратори
 • Стаи за гости: климатици и електроника, като телевизори
 • Рецепция: компютри, монитори, телефони и цифрови екрани
 • Сградна инфраструктура: котли, термопомпи и ОВК системи

Перете кърпите и спалното бельо на 60°C
Прането на кърпи и спално бельо е редовна задача в индустрията за настаняване и може да допринесе значително за потреблението на енергия. Настройките за по-високи температури водят до по-високи разходи. Идеалната температура за елиминиране на бактерии и вируси и премахване на петна при пране на кърпи и спално бельо е 60°C. Намалявайки температурата на пералните машини, можете да намалите потреблението на енергия, като същевременно гарантирате висококачествено пране.

Инсталирайте слънцезащитни сенници
Ако във вашето място за настаняване попада много директна слънчева светлина, използването на слънцезащитни сенници може да бъде бюджетен начин за намаляване на потреблението на енергия. Слънцезащитните сенници контролират пасивно количеството топлина и светлина от слънцето, което влиза в сградата, намалявайки зависимостта от климатик или вътрешни сенници за противодействие на ефектите от слънцето.

Покажете на пътуващите какво правите

Ако сте започнали да използвате повече възобновяема енергия и да намалявате потреблението или ако вече сте предприели някакви стъпки, споделете това с пътуващите чрез нашата платформа. Това може да увеличи привлекателността ви за нарастващата група пътуващи, които са загрижени за околната среда, и евентуално да доведе до повече резервации.

Уведомете ни, ако сте приложили някоя от следните практики за пестене на енергия или намаляване на въглеродните емисии:

Наем на велосипеди
Паркинг за велосипеди
Станция за зареждане на електрически превозни средства
Използвате карти за достъп в стаите или контролирате електричеството със сензори за движение
Всички прозорци във вашето място за настаняване са с двоен стъклопакет
Най-малко 80% от вашата храна произхожда от вашия регион
Поне 80% от вашето осветление използва енергийноефективни LED крушки
Във вашето място за настаняване се използва 100% възобновяема енергия
Изолация на външните стени и покривната конструкция на мястото за настаняване
Динамични или автоматични слънцезащитни сенници за прозорците на стаята за гости и общите части
Асансьорен софтуер с режим на готовност, който автоматично изключва осветлението и вентилаторите
Термопомпа за басейн с променлива скорост, позволяваща настройки с по-ниска скорост за енергийна ефективност
Покривало за басейн за намаляване на изпарението и кондензацията
Намалена температура на пране до 60°C за кърпи и спално бельо
Инсталирани охладителни системи, използващи въглеводороди или естествени хладилни агенти, като амоняк или CO2 вместо хидрофлуоровъглероди (HFC)
Енергоспестяващи термостати
Енергийно ефективни уреди в стаите за гости, кухнята, пералното отделение и рецепцията/офисите

Желаете ли да научите повече?

Направете следващата стъпка от пътуването си към природосъобразност с нашия безплатен онлайн курс за управление на енергията. В разработения в партньорство с UN Tourism курс има много експертна информация и практически съвети, които можете да използвате, за да интегрирате повече практики, свързани с природосъобразността, в бизнеса си. 

Регистрирайте се за курса

Открийте другите ни ръководства за устойчивост:


 

plastic in water

Намаляване на употребата на пластмаса

Сега е по-лесно и по-важно от всякога да управлявате мястото си за настаняване без пластмаса. Пластмасата отнема години, за да се разгради, вреди на дивата природа и уврежда околната среда. Това ръководство ще ви покаже как да защитите и двете, като намалите употребата на пластмаса.

Как мога да започна?

water

Намаляване на потреблението на вода

Прясната вода става все по-оскъдна. Ето защо днес трябва да започнем да намаляваме консумацията на вода и това ще изисква нещо повече от просто да помолим гостите да използват хавлиите си повторно. Но екологичните и финансовите плюсове си заслужават инвестицията.

Искам да науча повече

Apple farm

Намаляване на хранителните отпадъци

Около една трета от храната, произведена за консумация от хората, се губи или изхвърля. Като се има предвид, че храната може да представлява значителни разходи, намаляването на отпадъците има огромен потенциал за спестяване и положително въздействие върху вашия отпечатък върху околната среда.

Научете как

Полезна ли е тази статия?