Получаване на сертификат

Написано в сътрудничество с д-р Анна Спенсли, председател на Специализираната група по туризъм и защитени територии (TAPAS) на Световната комисия за защитените територии (WCPA) към Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN) и член на борда на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC)

Meeting

Получаването на сертификат е един добър начин да издигнете своя ангажимент за природосъобразност на едно по-високо ниво. Получаването на сертификат е отражение на вашата отдаденост и доказателство за професионализъм, на който гостите ви могат да се доверят. 

Процесът включва работа със сертифициращ орган, който ще си сътрудничи с вас, за да се увери, че отговаряте на установените от тях стандарти за природосъобразен туризъм. Когато официално отговорите на тези стандарти, вашето място за настаняване ще получи сертификат, заедно с цифрова версия, която можете да споделяте онлайн.

Също така въведохме наша собствена значка Travel Sustainable, която е достъпна на нашата платформа за отговарящите на условията партньори. Значката е разработена в сътрудничество с експерти от индустрията и е безплатна. Тя показва, че местата за настаняване попадат в едно от три различни нива или в специално ниво за онези места, които притежават сертификат, отговарящ на условията, получен от трета страна. Създадена е, за да ви помогне да съобщите на страницата на мястото си за настаняване, че предприемате стъпки към устойчивост.

В момента работим с нашите партньори за сертифициране за по-доброто признаване и позициониране на сертификатите в Booking.com, така че сертифицираните партньори да могат лесно да бъдат забелязани от гостите, които търсят природосъобразен престой.

Четири ползи от получаването на сертификат

1. Уверява гостите, че вашите твърдения са истина

57% от пътуващите, анкетирани от Booking.com, биха се почувствали по-добре да отседнат в определено място за настаняване, ако знаеха, че то има сертификат за природосъобразност. Официалният сертификат вдъхва доверие към вашите инициативи за природосъобразно развитие. Пътуващите са спокойни, че ще отседнат някъде, където се полагат усилия за опазването на околната среда, а не става въпрос за „грийнуошинг” (маркетингов трик).

2. Той може да ви помогне да идентифицирате пропуски във вашите планове за природосъобразно развитие

Изискванията за сертификация могат да ви помогнат да приоритизирате подобрението в ключовите области или да развиете нови идеи. Получаването на сертификат ще ви даде увереност, че предприемате правилните стъпки.

3. Сертифицираните места за настаняване имат положително въздействие

Проучване на TUI от 2017 г., проведено в сътрудничество с Програмата на ООН за околната среда, изчисли екологичните и социалните ползи от сертификатите за природосъобразност в 330 хотела. Резултатите показват, че в сравнение с несертифицираните места за настаняване, удостоените с екосертификат са постигнали:

 • 10% по-ниски емисии на въглероден диоксид на нощувка на гост
 • 24% по-малък обем отпадъци на нощувка на гост
 • 15% по-малко общо използване на вода на нощувка на гост
 • По-висока степен на удовлетвореност на гостите

4. Това може да помогне на екипа ви да се почувства по-ангажиран

Що се отнася до постигането и поддържането на сертификат, всички във вашето място за настаняване ще трябва да работят заедно за прилагането на необходимите стандарти. Когато вашият екип има обща цел, това може да допринесе значително за развитието на природосъобразен бизнес.

Как да получите сертификат

По целия свят има много различни органи, предлагащи сертификати. Това са набор от схеми за сертифициране, от по-общи до специализирани, особено в области като енергийна ефективност, строителни стандарти и управление на отпадъците.

Всеки сертифициращ орган определя цените си индивидуално. Някои предлагат сертифицирането безплатно. Това се случва често, когато сертифицирането се предоставя от държавен отдел. Други сертифициращи органи предлагат отстъпка за по-малки места за настаняване или за множество места за настаняване в една и съща група. Процесът на сертифициране ще варира в зависимост от това с кой орган искате да работите.

Покажете на пътуващите какво правите

За да улесним пътуващите да идентифицират места за настаняване, които полагат допълнителни усилия за устойчивост, ние показваме сертификати за природосъобразност на нашата платформа от следните сертифициращи органи:

Сертификатите, изброени по-горе, отговарят на определени критерии, зададени от Travalyst. Работим с доставчик от трета страна, BeCause, специализиран в събирането, координирането и съобщаването на данни за устойчивост. Това ни позволява да автоматизираме процеса и да покажем сертификата от трети страни на нашата платформа по-бързо от всякога. 

Ако имате сертификат от някой от сертифициращите органи, изброени по-горе, но не можете да видите сертификата си на страницата на мястото ви за настаняване, моля, изпълнете следните стъпки: 

 1. Регистрирайте се в www.because.eco, като използвате работния си имейл, за да създадете своя потребителски профил
 2. Ще бъдете помолени да се свържете с вашата компания и ще трябва да потърсите името на вашето места за настаняване, за да го заявите като ваша компания
 3. Кликнете върху Connect. Отидете в секцията General Information и там ще намерите подраздел Sales Channels, където ще видите Booking.com. Ще трябва да редактирате тази секция и да добавите своя идентификационен номер на мястото за настаняване в Booking.com
 4. След това процесът ще бъде завършен и трябва да видите сертификата си в Booking.com в рамките на седем дни

Ако не можете да намерите името на вашето място за настаняване, докато създавате профил на www.because.eco, ще трябва да се свържете с организацията, издала сертификата ви, за да помолите да гарантират, че вашата информация за сертифициране е предадена на BeCause.

Работим по добавянето на информация от повече сертифициращи органи към нашата платформа. Ако притежавате сертификат за природосъобразност от друга организация и искате да го покажете на страницата на мястото си за настаняване, можете да поискате от сертифициращия орган да се свърже с BeCause, за да направи заявка. Моля, имайте предвид, че не всички сертификати се приемат.

Значката Travel Sustainable

Нашата значка Travel Sustainable е създадена, за да ви помогне да покажете усилията си на потенциалните гости, желаещи да пътуват устойчиво. Тя е на разположение за всички места за настаняване, независимо от вида, размера или местоположението им. 

Със значката, която е видима на страницата на вашето място за настаняване и в резултатите от търсене, ще се откроите още повече пред пътуващите, които търсят по-устойчиви престои. Това е особено важно, като се има предвид, че 78% от пътниците възнамеряват да отседнат в устойчиво място за настаняване поне веднъж през следващата година. 

Условията за получаване на значката включват редица устойчиви практики, които можете да добавите в своето място за настаняване и да потвърдите в Екстранет. Критериите за получаване на значката се разработват в партньорство с независими органи в индустрията, като международната организация за устойчиви пътувания Travalyst. Вземат се предвид регионалните прагове и местните пазарни условия, които се използват за изчисляване на цялостната ви оценка на въздействие. Цялостното влияние е основният критерий за получаване на значка – заедно с всякакви други сертификати, които може да имате.

Предимства на значката

 • Отличавате се пред пътуващите, които търсят по-устойчиви престои
  Практиките за природосъобразност на вашето място за настаняване са видими на неговата страницата
 • Получавате признание за вашите усилия за природосъобразност
  Получаването на значката няма да ви струва допълнително – това е просто признание за вашите текущи усилия

Искате да научите повече за това как вашето място за настаняване може да получи значката Travel Sustainable? Събрали сме няколко успешни истории, за да покажем как различни видове места за настаняване по света са отговорили на критериите за получаване на значката.

Прочетете случаите

Нива в програмата Travel Sustainable

Наскоро въведохме Нива в програмата Travel Sustainable. Това беше следващата стъпка в развитието на програмата с цел да покажем по-добре и да подкрепим усилията на мястото ви за настаняване към природосъобразност, независимо на какъв етап се намирате.

Въпреки че всички отговарящи на условията партньори понастоящем получават една и съща значка, ние признаваме усилията за устойчивост на всеки отговарящ на условията партньор на едно от трите различни нива или на специално ниво за местата, които притежават квалифициран сертификат от трета страна. Тези нива са:

 • Ниво 1 – мястото за настаняване е приложило някои природосъобразни практики, оказващи влияние
 • Ниво 2 – мястото за настаняване е вложило значителни инвестиции и усилия за прилагане на оказващи влияние природосъобразни практики
 • Ниво 3 – мястото за настаняване е направило големи инвестиции и усилия за прилагане на значими природосъобразни практики
 • Сертифициран – мястото за настаняване е поело силен ангажимент за устойчивост, като е получило един или повече сертификати на трети страни и има значително влияние върху намаляването на своето въздействие върху околната среда 

Ако преди това сте получили значка Travel Sustainable, ние автоматично ще ви разпределим ниво. Ще можете да откриете нивото, което вашето място за настаняване има, въз основа на въздействието ви в Екстранет, което ви дава по-голяма яснота за това къде се намирате във вашето пътуване към устойчиво развитие. 

Ползи от нивата

 • Получавате по-ясна информация за напредъка си
  Вашето ниво в програмата Travel Sustainable ви помага да видите къде се намирате по пътя към устойчивото развитие на вашето място за настаняване
 • Ще бъдете възнаградени за усилията си, независимо от етапа, на който се намирате
  Дори партньорите от Ниво 1 вече са обозначени като част от програмата Travel Sustainable – пътуващите ще видят значката на страницата на вашето място, а от 2023 г. ще виждат и вашето ниво

Искате ли да научите повече за нивата в програмата Travel Sustainable? Отговорихме на вашите най-често задавани въпроси.

Прочетете Често задаваните въпроси

Показване на програмата за природосъобразност на вашата верига

Ние работим директно с нашия екип, който отговаря за хотелските вериги, за да събираме и показваме информация за хотелите от отговарящите на критериите програми за природосъобразност. За да покрива критериите, програмата на веригата трябва да бъде задължителна за всички места за настаняване, изброени под кода на веригата в нашите системи. Всички места за настаняване трябва да използват и едно и също име.

Независимата консултативна група на Travalyst разглежда всички програми, за да реши кои са допустими. Ако дадена програма за устойчивост на веригата отговаря на условията, тя ще бъде показана на нашата платформа.

 

Вижте другите ни ръководства за природосъобразност:

Header_environment.jpeg

Създаване на стандарти за природосъобразност

В усилията за природосъобразно развитие стандартите ви са вашият компас. Едва след като измерите ефективността си, например в емисиите на въглерод или потреблението на вода, можете да започнете да си поставяте цели и да планирате как да ги постигнете.

Покажете ми как

header_plastic.jpeg

Намаляване на употребата на пластмаса

Сега е по-лесно и по-важно от всякога да водите мястото си за настаняване към развитие без употребата на пластмаса. Пластмасата отнема години, за да се разгради, вреди на дивата природа и уврежда околната среда. Това ръководство ще ви покаже как да защитите и двете, като намалите употребата на пластмаса.

Как мога да започна?

header_water.jpeg

Намаляване на консумацията на вода

Прясната вода става все по-оскъдна. Ето защо днес трябва да започнем да намаляваме консумацията на вода и това ще изисква нещо повече от просто да помолим гостите да използват хавлиите си повторно. Но екологичните и финансовите плюсове си заслужават инвестицията.

Искам да науча повече