Платформи

Независимо от това дали предпочитате да управлявате мястото си за настаняване през Екстранет, през приложението Pulse или през вашия мениджър на канали чрез нашите API, ние разполагаме с технологията, която да ви помогне да управлявате ежедневните си операции.

35 статии

Във втората част от нашата поредица за мобилен маркетинг, Тийс ван Ас, Директор продукти за мобилни устройства, споделя историята на приложението Booking.com, подобренията, които се прилагат в момента, и бъдещите планове.
Запазване
Научете как да създавате и използвате няколко промоции, предлагани чрез вашия Доставчик на свързаност. Изберете кои промоции са най-подходящи за вас, като разгледате подробностите...
Нашето Портфолио с основни търговски инструменти се фокусира върху предпочитанията на пътуващите и ви предоставя начини да увеличите видимостта и конверсията си, което води до повече резервации.
Представянето на вашето място за настаняване се определя от динамичен набор от взаимозависими фактори. Използвайте нашите решения в комбинация, за да помогнете на вашето място за настаняване да се развива в нашата платформа.