Платформи

Независимо от това дали предпочитате да управлявате мястото си за настаняване през Екстранет, през приложението Pulse или през вашия мениджър на канали чрез нашите API, ние разполагаме с технологията, която да ви помогне да управлявате ежедневните си операции.

49 статии

Във втората част от нашата поредица за мобилен маркетинг, Тийс ван Ас, Директор продукти за мобилни устройства, споделя историята на приложението Booking.com, подобренията, които се прилагат в момента, и бъдещите планове.
Запазване
Партнираме си с различни Доставчици на свързаност, включително мениджъри на канали и системи за управление на места за настаняване (PMS). Правим това, за да сме сигурни, че имате...
Запазване
Някои мениджъри на канали ви позволяват да правите промени директно във вашата система за управление на мястото за настаняване (PMS), която е свързана с нашата платформа. Ние...