Плащания

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете сигурен, безпроблемен и ефективен процес на плащане за достигане до местни и международни туристи. Използвайте съществуващия си процес на плащане или приложете нашите решения за плащания, които да ви помагат да увеличите сигурността на приходите, да спестите време и, когато е необходимо, да се съобразите с новото законодателство за удостоверяване на плащанията.

10 статии

Запазване
payments

Онлайн плащания

Сигурни плащания от нови гости, без допълнителна административна работа

Получавайте гарантирани плащания
Намалете анулиранията
Стигнете до нови гости по цял свят
Запазване
ВКК са временни, дигитални Mastercards, които използваме, за да ви плащаме за резервации, които вашите гости плащат на нашата платформа. Те функционират като обикновени кредитни...
Запазване
За да помогнем за намаляване на обема на работа, свързан с плащанията, създадохме услуга за валидиране на кредитни карти и събиране на такси за анулиране. Тази услуга включва...
Запазване
Гостите, които решат да платят резервацията си във вашето място за настаняване, вместо онлайн на нашата платформа, трябва да предоставят данните за кредитната си карта по време на...
Запазване
r4r4

Онлайн плащания

Подобряване на изживяването при плащанията

По-добър контрол на паричния поток
Гарантирани изплащания
Защита срещу измами и искания за възстановяване на суми