Информация във връзка с Коронавируса

Информация за гости: Кликнете тук  ||  Информация за партньори: Кликнете тук 

Как да използвам Google Преводач, за да подобря комуникацията си с гостите?

Updated преди 2 месеца

Понякога може да получите съобщения от международни гости на език, който не говорите. За да ви помогнем да разберете тези съобщения по-лесно, внедрихме Google Преводач в Екстранет и приложението Pulse.

За да преведете съобщенията от гости на вашия език, кликнете върху елипсовидния бутон (икона с три точки) до съобщението и изберете „Показване на превод“. След това съобщението ще бъде преведено на езика, който сте задали като предпочитан в Екстранет или Pulse.  

Важно: В момента могат да се превеждат само съобщения към вашия език. Отговорите ви не могат да бъдат превеждани автоматично на езика на госта.

Какво мислите за тази страница?

Помощ за партньорите във връзка с Коронавируса

Получавайте най-актуалната информация и съдействие, които да ви помогнат да се справите с кризата, причинена от Коронавируса.

Бъдете информирани