Как да използвам Google Преводач, за да подобря комуникацията си с гостите?

Updated преди 8 месеца

Понякога може да получите съобщения от международни гости на език, който не говорите. За да ви помогнем да разберете тези съобщения по-лесно, внедрихме Google Преводач в Екстранет и приложението Pulse.

За да преведете съобщенията от гости на вашия език, кликнете върху елипсовидния бутон (икона с три точки) до съобщението и изберете „Показване на превод“. След това съобщението ще бъде преведено на езика, който сте задали като предпочитан в Екстранет или Pulse.  

Важно: В момента могат да се превеждат само съобщения към вашия език. Отговорите ви не могат да бъдат превеждани автоматично на езика на госта.

Какво мислите за тази страница?

Повече местни гости с резервации от мобилни устройства в последната минута

Тъй като търсенето на местно ниво започва да нараства в нашия сайт, 74% от резервациите ще дойдат от мобилен телефон. Добавете мобилна цена към мястото си за настаняване, за да увеличите видимостта си сред тези клиенти, които също така са склонни да резервират в последната минута.

Добавяне на мобилна цена