Как да използвам Google Преводач, за да подобря комуникацията си с гостите?

Updated преди 3 weeks
Запазване

Понякога може да получите съобщения от международни гости на език, който не говорите. За да ви помогнем да разберете тези съобщения по-лесно, внедрихме Google Преводач в Екстранет и приложението Pulse.

За да преведете съобщенията от гости на вашия език, кликнете върху елипсовидния бутон (икона с три точки) до съобщението и изберете „Показване на превод“. След това съобщението ще бъде преведено на езика, който сте задали като предпочитан в Екстранет или Pulse.  

ВАЖНО: В момента могат да се превеждат само съобщения към вашия език. Отговорите ви не могат да бъдат превеждани автоматично на езика на госта.

Is this article helpful?