Как да споделя моето местоположение и снимки с гости, ако използвам Pulse?

Updated преди 1 year
Save

За да ви помогнем да комуникирате ясно с гостите, добавихме няколко функции за съобщения с включени шаблони, споделяне на местоположение и споделяне на снимки в приложението Pulse.

Можете да споделите местоположението на мястото си за настаняване или местоположението на някоя забележителност, за да помогнете на гостите да намерят правилния път. Можете също и да споделяте снимки, като направите нова снимка с устройството си или изберете съществуваща снимка от галерията на телефона си.

За да споделите местоположението или снимките си с гости чрез Pulse:

  1. Отидете в меню „Съобщения“ и изберете госта, с когото искате да общувате.
  2. Натиснете бутона „+“ в долния ляв ъгъл на полето за чат.
  3. Изберете една от наличните опции.
  4. Натиснете „Изпращане“.

За да изберете и изпратите предварително създадени шаблони на вашите гости:

  1. Отидете в меню „Съобщения“ и изберете госта, с когото искате да общувате.
  2. Натиснете бутона „Шаблони“ в долния десен ъгъл на полето за чат.
  3. Изберете шаблона, който искате да изпратите, и прегледайте съобщението.
  4. Натиснете „Изпращане“.

Какво мислите за тази страница?