Може ли Booking.com да ми помогне с дублирана резервация?

Ако имате повече от един гост, който е получил потвърждение за същата стая на същата дата, това се счита за дублиране на резервацията.

Въпреки че ситуацията не е желателна, разбираме, че могат да се случат грешки. Най-добрият – и най-лесен – начин да разрешите това, е да се опитате да настаните госта в друга ваша стая от подобна или по-висока категория.

Ако това не е възможно, бихме ви помолили да покриете разходите по преместване на госта в близко място за настаняване с подобен (или по-добър) стандарт. Ако се нуждаете от помощ за това, можете да се свържете с нашия Екип за обслужване на клиенти чрез вашата „Входяща поща“ в Екстранет 24 часа на ден.

След като гостът е бил преместен в подходящо място за настаняване, ние ще анулираме първоначалната резервация.

Какво мислите за тази страница?