Не мога да открия бутон „неявяване“ в Екстранет. Защо не се появява?

Бутонът „Маркирайте като неявяване“ е активен от 00:00 ч. на датата на настаняване и до 48 часа (два работни дни) след датата на напускане.

След този период няма да можете да съобщите за неявяване.

Какво мислите за тази страница?