Как да зададете ограничения за резервиране във вашето място за настаняване

Актуализирано преди 10 месеци | 4 мин. за четене
Запазване

Осигурете си по-добър контрол върху вашето място за настаняване, като зададете ограничения за резервиране. Можете да зададете различни ограничения и условия в зависимост от типа календар, който използвате – със списъчен или месечен изглед. Ако не са налични някои ограничения за вашето място за настаняване, свържете се с нас и ние ще ги включим.

Имайте предвид, че колкото повече ограничения зададете, толкова по-малко потенциални гости ще виждат вашето място за настаняване.


Какво има в тази статия:


Задаване на ограничения в Екстранет

Можете да настроите ограничения за резервиране, като използвате или списъчен изглед, или месечен изглед на календара в Екстранет. За да направите това, следвайте стъпките по-долу.

Как да настроите ограничения чрез списъчния изглед на календара

Ако използвате списъчния изглед на календара, можете да приложите следните ограничения към вашите стаи или помещения и цени: 

Как да настроите ограничения чрез месечния изглед на календара

Налични са по-малко ограничения, когато използвате месечния изглед на календара. Можете да приложите следното:


Задаване на ограничения в Pulse

Следвайте тези стъпки, за да зададете ограничения чрез приложението Pulse:

 1. Влезте в приложението Pulse на вашия мобилен телефон
 2. Отидете в меню „Наличност“
 3. Ако имате няколко места за настаняване, докоснете обекта, който искате да редактирате
 4. Ако преглеждате датите в списъчен изглед, плъзнете надолу до датата и типа стая, които искате да редактирате, после докоснете „Цени и ограничения“
 5. Ако преглеждате датите в календарен изглед, изберете типа стая, който искате да управлявате, след това изберете датата
 6. Продължете със стъпките по-долу, за да зададете ограничения за една или няколко дати

Продължете с тези стъпки, ако искате да зададете ограничения за една дата:

 1. Докоснете полето до „минимална продължителност на престоя“, след което изберете предпочитания брой нощувки
 2. До „Минимален период за предварително резервиране“ изберете предпочитания от вас период от време
 3. Натиснете „Запазване“ на iOS или отметката на Android

Продължете с тези стъпки, ако искате да зададете ограничения за няколко дати:

 1. Докоснете „Редактирайте множество дати“, изберете периода от време, по който искате да нанесете промени, после докоснете „Цени и ограничения“
 2. Докоснете полето до „минимална продължителност на престоя“, след което изберете предпочитания брой нощувки
 3. До „Минимален период за предварително резервиране“ изберете предпочитания от вас период от време
 4. Натиснете „Запазване“ на iOS или отметката на Android

You can set up reservation restrictions using either the list view or the monthly view calendar in the extranet or using the Pulse app. Click on each of the tab below to learn about the available options:

 

If you’re using the list view calendar you can apply the following restrictions to your rooms or units and rates: 

 

There are fewer restrictions available when using the monthly view calendar. You can apply the following:

 

Follow these steps to set restrictions using the Pulse app:

 1. Log in to the Pulse app on your mobile phone
 2. Go to the Availability tab
 3. If you have multiple properties, tap on the property you want to edit
 4. If you’re viewing the dates in a list view, scroll down to the date and room type you want to edit, then tap Rates and restrictions
 5. If you’re viewing the dates in a calendar view, choose the room type you want to manage, then select the date
 6. Continue with the steps below to set restrictions for either a single date or multiple dates

Continue with these steps if you want to set restrictions for a single date:

 1. Tap on the box next to Minimum length of stay, then choose your preferred amount of nights
 2. Next to Minimum advance reservation, choose your preferred advance reservation time
 3. Tap Save on iOS or the check mark on Android

Continue with these steps if you want to set restrictions for multiple dates:

 1. Tap on the start date and the end date on the calendar to specify the date range you want to make changes to, then tap on Rates and restrictions
 2. Tap on the box next to Minimum length of stay, then choose your preferred amount of nights
 3. Next to Minimum advance reservation, choose your preferred advance reservation time
 4. Tap Save on iOS or the check mark on Android

Please note, if you have multiple rate plans, you should set up the same restrictions for all open rate plans and rooms or units. This way, you’ll make sure that the restriction applies to all future bookings at your property.

For example, if you want to make the minimum length of stay two nights for a room with a standard rate plan, but you also have a non-refundable rate plan, you need to set the minimum length of stay as two nights for both. Otherwise, you can still receive one-night reservations.

Полезна ли е тази статия?