Разгледайте нашия наръчник, базиран на данни, за да се възползвате от търсенето в края на сезона.

Как да задам минимален и максимален период за предварително резервиране?

Актуализирано преди 1 година
Запазване

Разбираме колко е важна гъвкавостта. Ако оставите нещата на случайността, може да получите резервация в неподходящ момент. За да си осигурите повече гъвкавост и за да избегнете нежелани резервации, можете да зададете минимален и максимален период за предварително резервиране.

Mинималният период за предварително резервиране определя минималния период от време преди настаняване, в който гостът може да резервира стая или помещение. Mаксималният период за предварително резервиране определя максималния период от време преди настаняване, в който гостът може да резервира стая или помещение.
 


Как работят разширените ограничения за резервации?

Можете да зададете минимален и/или максимален период за предварително резервиране за конкретни стаи или места за настаняване за определени дати. Нашата система отчита обратно от полунощ на датата на настаняване, което означава, че можете да зададете ограничения както по отношение на дните (D), така и часовете (H) преди настаняване. Например:

 • Ако искате гостите да резервират поне един ден преди настаняването, минималният период за предварително резервиране е един ден. Затова би трябвало да въведете 1D в нашата система.
 • Ако искате да разрешите резервации за същия ден до 18:00 ч., минималният период за предварително резервиране е шест часа (броене от полунощ назад). Затова би трябвало да въведете 6H в нашата система.
 • Ако искате гостите да резервират поне 3 дни и 5 часа преди настаняването, минималният период за предварително резервиране е 3 дни. Затова би трябвало да въведете 3D5H в нашата система.
 • Ако не искате гостите да резервират повече от 10 дни предварително, максималният период за предварително резервиране е 10 дни. Затова би трябвало да въведете 10D в нашата система.

След като зададете това ограничение, вашето място за настаняване ще се появява в резултатите от търсене само когато търсените от гостите дати съответстват на вашите условия. В следващите два раздела ще опишем двата възможни начина за задаване на тези ограничения в зависимост от това кой изглед на календара използвате в Екстранет.

Забележка: Когато използвате календара си в „Месечен изглед“, можете да настроите само минимален период за предварително резервиране. За да настроите максимален период за предварително резервиране, ще трябва да преминете към „Списъчен изглед“.

 


Как да задам минимален и максимален период за предварително резервиране в „Списъчен изглед“ на календара?

 1. Влезте в профила си в Екстранет.
 2. Кликнете върху „Календар и ценообразуване“ или върху „Цени и наличност“ и след това „Календар“.
 3. Кликнете върху падащото меню от дясната страна на страницата и изберете „Списъчен изглед“.
 4. Кликнете върху полето „Ограничения“ в лявата част на страницата. Това ще ви покаже менюто с наличните ограничения.
 5. Плъзнете надолу, докато видите редовете с „Мин. предв. резервация“ и „Макс. предв. резервация“. Всяка дата в календара съответства на клетка на всеки от тези редове.
 6. Въведете стойност за ден (D) и/или час (H) за датите, за които искате да зададете ограничения.

За да зададете ограничения за няколко дни едновременно:

 1. Уверете се, че сте в „Списъчен изглед“ на календара.
 2. Кликнете върху клетка за „Мин. предв. резервация“ или „Макс. предв. резервация“ и плъзнете синия правоъгълник през всички дати, към които искате да приложите ограничението.
 3. Ще се появи изскачащ прозорец. Въведете броя дни (D) и/или часове (H), след което кликнете върху „Запазване“.

За да зададете ограничения за повече от месец:

 1. Уверете се, че сте в „Списъчен изглед“ на календара.
 2. Кликнете върху линка „Групово редактиране“ под „Стаи за продажба“.
 3. Ще се появи един панел от дясната страна на вашия монитор. Задайте периода от време, за който искате да зададете ограничения. 
 4. Плъзнете надолу и кликнете върху „Ограничения“.
 5. Изберете ценови план от падащото меню, след което изберете ограничение от падащото меню.
 6. Въведете броя дни (D) и/или часове (H), след което кликнете върху „Запазване на промените“.

Как да задам минимален и максимален период за предварително резервиране в „Месечен изглед“ на календара?

 1. Влезте в профила си в Екстранет.
 2. Кликнете върху „Календар и ценообразуване“ или върху „Цени и наличност“ и след това „Календар“.
 3. Кликнете върху падащото меню от дясната страна на страницата и изберете „Месечен изглед“.
 4. Ако имате повече от едно място за настаняване, изберете това, за което искате да зададете ограничения, като кликнете върху падащото меню отляво на страницата под думата „Календар“.
 5. Изберете датите, за които искате да зададете ограничения. Можете да направите това, като ги изберете в календара или ги въведете в менюто от дясната страна на страницата.
 6. Плъзнете надолу и кликнете върху „Ограничения“.
 7. В изскачащото поле, което се появява, кликнете върху падащото меню „Минимален период за предварително резервиране“ и изберете предпочитания период от списъка.
 8. Кликнете върху „Запазване“.

Как да задам минимален и максимален период за предварително резервиране през меню „Ограничения“?

 1. Влезте в профила си в Екстранет.
 2. Кликнете върху „Календар и ценообразуване“ или върху „Цени и наличност“ и след това „Задаване на ограничения“.
 3. В менюто въведете датите, за които искате да зададете ограничения.
 4. Плъзнете надолу и изберете типовете стаи и ценовите планове, за които искате да зададете ограничения.
 5. Плъзнете до края на страницата и изберете типа ограничение от падащото меню. Кликнете върху „Добавяне на повече“, ако искате да приложите повече от едно ограничение (т.е. както минимални, така и максимални периоди за предварително резервиране).
 6. Въведете броя дни (D) и/или часове (H), след което кликнете върху „Запазване“.
   

Полезна ли е тази статия?