Ако гост ме помоли да анулирам резервация, какво действие трябва да предприема в Екстранет?

Обновено преди 7 месеци
Запазване

Забележка: В отговор на безпрецедентнoто прекъсване, причинено от настоящите ограничения за пътуване, въведохме функция, която позволява на партньорите сами да променят датите на резервациите, без да се налага да пренасочват гостите към нашия отдел за обслужване на клиенти. Моля, вижте „Промяна на дати“ по-долу.

Важно е да ни информирате за заявките за анулиране, които получавате от гостите, така че да не бъдете таксувани с комисиона за тези резервации.

Ако гост иска да анулира резервация, за вас е лесно да заявите това в Екстранет. Просто следвайте тези стъпки:

  1. Отидете в раздел „Резервации“.
  2. Кликнете върху името на съответния гост или върху номера на резервацията.
  3. Изберете „Заявка за анулиране на резервация“ от дясната страна на страницата.
  4. Както вие, така и гостът, ще получите имейл с потвърждение, че резервацията е била анулирана.

Промяна на дати

Може да имате и опцията да предложите промяна на датите на вашите гости, така че да им дадете възможност да задържат резервацията си, макар и за в бъдеще. Това е функция, която има за цел да помогне на вас и вашите гости да променяте датите на резервациите, вместо да анулирате.

Силно насърчаваме партньорите да прочетат по-подробна информация за тази функция, като отворите този линк.

Is this article helpful?