Ако реша да премахна таксите за анулиране, как да го направя?

Обновено преди 7 месеци
Запазване

Дори ако гост е резервирал цена с невъзвръщаема стойност, той може да поиска да анулира резервацията си безплатно.

Можете да използвате нашия инструмент за Изключения от таксите за анулиране, за да позволите автоматично безплатно анулиране, ако заявката пристигне в определен период, като например 24 часа, след като е направена.

Ако не сте настроили този инструмент и/или ако гостът се свърже с нас, за да поиска анулиране след изтичане на определения период, нашият Отдел за обслужване на клиенти ще се свърже с вас, за да провери дали сте съгласни да отмените таксата.

Това е така, защото, въпреки че винаги обясняваме условията на резервацията на гостите, премахването на таксите е жест на добра воля, който може да предотврати оплакване и да доведе доволни гости при вас в бъдеще.

Въпреки това решението да използвате инструмента за Изключения от таксите за анулиране и това дали сте съгласни да премахнете таксите в случай на заявка за анулиране, е изцяло ваше.

Забележка: в случай на резервации с невъзвръщаема или частично възвръщаема стойност* ще бъдете таксувани с комисиона за всички получени такси за анулиране.

*Резервациите с невъзвръщаема или частично възвръщаема стойност са всички резервации, при които гостът е задължен да плати определена, невъзвръщаема сума (пълната или част от сумата на резервацията) дори ако в крайна сметка не отседне във вашето място за настаняване.

Is this article helpful?