Насърчаване на гостите да резервират същото място за настаняване след анулиранията във връзка с COVID-19

Обновено преди 6 месеци | 3 мин. за четене
Запазване

Основен акцент: За гости в райони с отхлабени ограничения за пътуване Booking.com предлага стимул, ако отново се направи резервацията с невъзвръщаема стойност или с частично възвръщаема стойност, която е била анулирана поради форсмажорните обстоятелства. Booking.com също така ще отмени комисионата за тези резервации.

От началото на 2020 г. сме свидетели на безпрецедентно увеличение на процента на анулиране поради Коронавируса. Но благодарение на признаците за растеж на пътуванията дойде моментът да започнем да възстановяваме бизнеса си. А възстановяването на бизнеса означава насочване на нововъзникващите нужди от пътуване към вашето място за настаняване, както и съдействие за повторното привличане на всяко търсене, което сте загубили. За да направим това, стартирахме Програмата за повторно резервиране.

За какво се отнася тази програма?

Въпреки че плановете може да се променят, ние искаме да насърчим гостите да отложат пътуването, отколкото да анулират. Затова след анулиранията във връзка с Коронавируса, където е възможно, Booking.com ще финансира стимули, така че гостите да резервират същото място за настаняване.

Гостите, които са анулирали резервации с невъзвръщаема или с частично възвръщаема стойност по време на Форсмажорните обстоятелства, ще получат имейл с покана да резервират отново същото място за настаняване, когато ограниченията за пътуване бъдат отхлабени, като ще получат и предложение за връщане на 15% от сумата на повторната резервация.

Това връщане на 15% е валидно независимо от другите отстъпки, които гостите могат да получат, като Genius или други видове промоции, инициирани от партньори, и са с максимален лимит от 100 евро на резервация. Стимулът ще бъде добавен в портфейлите на гостите на Booking, след като престоят бъде завършен.

За всички резервации, направени с тази промоция, Booking.com ще отмени комисионата.

Как гостите ще получат отстъпката?

Отговарящите на условията гости в райони, където са отхлабени ограниченията за пътуване, ще получат еднократен промоционален код по имейл, който ще им позволи да се възползват от стимула. Гостът не трябва да е резервирал отново при същия партньор, преди да е получил кода си, и трябва да е абониран за получаване на маркетингови съобщения от Booking.com, за да му бъде изпратен.

Критерии за допустимост

За да гарантират, че гостите могат да намерят налични дати за повторно резервиране на престой, партньорите трябва да разполагат с налична стая (стаи) или помещение (помещения)* за резервиране най-малко 30 дни между 22 юли 2020 г. и 31 декември 2020 г.

* приложимо например за партньори, които имат само една стая/апартамент, известни също като „помещение“.

Първоначалната резервация трябва да е била: – с невъзвръщаема или частично възвръщаема стойност – анулирана заради форсмажорните обстоятелства – направена преди 6 април 2020 г.

Стимулът е валиден за нови резервации, които отговарят на условията и които са направени до 31 декември 2020 г. с дата на напускане преди или на 30 април 2021 г.

Как ще се прилага отмяната на комисиона?

Спестяванията от резервации без комисиона ще бъдат издавани след всяка месечна фактура (ако е приложимо) и ще бъдат видими при издаване на кредитните известия. Те могат да бъдат намерени в Екстранет, в меню „Финанси“, подраздел „Фактури“.

Тези кредитни известия се генерират автоматично – партньорите не трябва да правят нищо, за да ги получат. Например, за всяка резервация, получена днес (независимо от деня на месеца), фактурите се генерират между 3-то и 10-о число на следващия месец.

Полезна ли е тази статия?