Функции, които позволяват на гостите да променят датите по време на Форсмажорните обстоятелства

Обновено преди 1 година
Запазване

Безопасността на нашите партньори и гости е от първостепенно значение. В резултат на официалните съвети за пътуване, получени от правителствени организации във връзка с Коронавируса (COVID-19), обявихме Форсмажорни обстоятелства (ФО) за засегнатите държави и резервации. ФО покриват и единични случаи, при които ограниченията правят пътуването или настаняването на гости в мястото ви за настанявaне невъзможно или нелегално (спрямо приложимите Общи условия за доставка).

За повече информация, моля, прочетете тази статия, както и Често задаваните въпроси.


Какво се случва?

За да съдействаме на партньорите, разработихме нова функция, която позволява на гостите не само да анулират резервациите си, но и да променят датите на техния престой за резервации с невъзвръщаема стойност, ако резервациите им са обект на ФО.

Какво означава това за партньорите?

Като част от процедурите на ФО, гостите имат опцията да анулират резервациите си безплатно във всички случаи, където са били обявени Форсмажорни обстоятелства. От този момент ще позволяваме на отговарящи на изискванията гости да променят датите си на настаняване и напускане на техните резервации с невъзвръщаема стойност. Това се обработва чрез Booking.com, така че партньорите не трябва да извършват никакво действие.

За да ускорим и автоматизираме този процес възможно най-много, приканваме засегнатите партньори да увеличат наличността си в календара, така че гостите да могат да изберат нови дати за престой, без да се налага да се свързват директно с партньора.

Кои гости отговарят на условията?

Гостите, които отговарят на условията, са тези, които:

1) не могат да пътуват или да отсядат в места за настаняване в силно засегнатите зони и където сме обявили Форсмажорни обстоятелства,

2) и имат резервации с невъзвръщаема стойност,

3) с дати на настаняване, които все още не са минали,

4) и където общата продължителност на променената резервация е същата или по-голяма от оригиналната резервация.

Имайте предвид, че всички критерии, споменати по-горе, трябва да бъдат покрити, за да се смята, че гостите отговарят на условията.

Това променя ли условията на резервацията?

В ситуации, където, в следствие на промените, цената на резервацията е същата или по-висока от тази на вече съществуващата резервация, партньорът и гостът получават автоматично потвърждение за преместването на резервацията.

Няма да бъдат правени промени на резервацията по отношение на:

  • Стаи
  • Заетост
  • Включени услуги (като закуска)
  • Политики за анулиране
  • Платежни методи

В ситуации, където цената на резервацията за променените дати е по-ниска от тази на съществуващата резервация или партньорът не разполага с наличност за избраните от госта дати, гостът веднага ще бъде приканен да се свърже с партньора чрез системите за съобщения на Booking.com. Оттам те ще могат да обсъждат и, – където е възможно, – да се споразумяват за нови дати на резервацията.

Как мога да се подготвя за това?

Силно препоръчваме на всички засегнати места за настаняване да преразгледат календара си и да актуализират наличността си за минимум 12 месеца предварително, за да позволят на гостите да променят датите на резервациите си.  

Is this article helpful?