Мога ли да откажа резервация?

Обновено преди 8 месеци
Запазване

Резервациите не могат да бъдат отказвани и могат само да бъдат променяни от мястото за настаняване в някои ситуации.

Всички резервации се потвърждават веднага и трябва да бъдат приети от мястото за настаняване.

В случай на дублиране или при непредвидени обстоятелства, ще се наложи гостът да бъде преместен.

За повече информация относно как да постъпите в случай на дублиране на резервациите, моля, прочетете тази статия.

Is this article helpful?