Насоки против дискриминация при приемане или отхвърляне на заявка за резервация

Актуализирано преди 10 месеци | 2.5 мин. за четене
Запазване

Искаме да осигурим такива изживявания при пътуване, че всички да се чувстват добре дошли и уважавани, независимо кои са и откъде идват. Като наш партньор очакваме да спазвате приложимите закони и да не участвате в или да допускате дискриминация. Ако местните закони предлагат по-малко защита срещу дискриминация в сравнение с международните стандарти за правата на човека, очакваме от вас да се придържате към тези по-високи международни стандарти.


Какво има в тази статия:


Насоки срещу дискриминация

Не трябва да отказвате резервация или да налагате различни правила или условия въз основа на следните характеристики на гостите:

  • Раса, цвят на кожата, етническа принадлежност, националност, страна на произход, религия, сексуална ориентация, пол, полова идентичност или изразяване и семейно положение
  • Действително или предполагаемо увреждане – например чрез налагане на повече такси за гост с увреждания, включително такси за домашни любимци, когато гостът има обслужващо животно
  • Действителна или предполагаема възрастова група – например чрез начисляване на допълнителни такси за гости от определена възрастова група 

Можете обаче да зададете минимални възрастови ограничения за гостите, които се настаняват или отсядат в мястото ви за настаняване, стига тези ограничения да:

  • Се прилагат еднакво за всички гости 
  • Са посочени в политиките на мястото за настаняване на платформата ни
  • Са разрешени съгласно приложимото законодателство

Можете да предоставите фактически точна информация с ясни и необидни изрази относно характеристиките на своето място за настаняване (или липсата на такива), като например:

  • Всичко, което може да направи вашето място опасно за гости на определена възраст или семейства с деца
  • Да позволи на гостите с увреждания сами да преценят дали дадено място е подходящо за техните индивидуални нужди
  • Всякакви ограничения върху способността ви да приемате конкретни гости поради местните законови разпоредби

Нарушение на насоките срещу дискриминация

Въпреки че може да имате законни и основателни причини да откажете настаняване на потенциален гост, имайте предвид, че това може да го накара да се почувства нежелан или отхвърлен. Трябва да правите всичко възможно, за да приветствате гости от всякакъв произход. 

Ако отхвърлите гости, без да спазите указанията, които сме установили, може да затворим профила ви на нашата платформа в съответствие с нашите Ценности и правила и нашите Условия за партньори.

Полезна ли е тази статия?