Какво е „Изгодна оферта“?

„Изгодна оферта“ е нашият начин да обърнем внимание на цените, които предлагат на гостите добра стойност за парите им. Тя се базира на сравнителни данни и е изцяло автоматизирана – така че вие се откроявате пред гостите без да се налага да правите нищо.

Когато разглеждаме цените, предлагани в дадена дестинация, ние разглеждаме качеството и цената. Анализираме какво търсят клиентите и какво предлага конкуренцията и въз основа на това можем да определим дали цената, която предлагате, е с добра стойност.

Ще видите тези цени с добра стойност отбелязани в резултатите от търсенето в Booking.com и на страницата на вашето място за настаняване с икона „крушка“ – което показва на клиентите, че са открили изгодна оферта.

Какво мислите за тази страница?