Как да настроя изчисляване на производна цена за автоматична промяна на цените при различно настаняване?

Ако искате цените ви да се променят автоматично според заетостта на стаята, първо трябва да активирате функционалност, наречена „Производна цена“.

Какво представлява производната цена?

Производната цена е лесен начин за определяне на цени за стаи с няколко възможности за заетост.

Трябва само да създадете стандартна цена за „основа“ или максимален капацитет на дадена стая. Системата след това автоматично ще добавя или изважда процент от цената на човек, когато капацитетът се увеличава или намалява.

Така ще можете да контролирате стандартната си цена без да се налага ръчно да настройвате цената според различния капацитет.

Как да създам производна цена?

За да добавите тази функционалност, нашият екип Обслужване на настаняването първо трябва да коригира вашите Екстранет настройки. Можете да се свържете с него по телефона на номера на местния център за обслужване.

Какво мислите за тази страница?