Как мога да добавя цена на един или повече типове стаи?

Ако ви е необходимо да актуализирате цените и наличността за който и да е тип стая, можете да го направите лесно чрез Екстранет.

В зависимост от типа на вашето място за настаняване ще са на разположение следните опции:

Ако изгледът на календара ви показва 30 дни наведнъж, следвайте тези стъпки:

 1. В раздел „Цени и наличност“ кликнете върху Календар (или върху съответното име на стая).
 2. Изберете „Начална дата“ и „Крайна дата“, за да изберете коя дата ще добавите.
 3. Можете да настроите крайна дата в календара или да отбележите полето „Без крайна дата“ в секцията „Разширен избор на дати“.
 4. Кликнете върху „Цени“ и въведете стойността.
 5. Изберете „Запазване“
 6. Повторете тези стъпки за всеки тип стая, за който трябва да се приложи.

За другите типове изглед на календара следвайте тези стъпки:

 1. В раздел „Цени и наличност“ кликнете върху Календар.
 2. Кликнете върху стрелката до определената цена и ще се появят повече опции.
 3. До „Цени“ кликнете върху „Редактиране“.
 4. Изберете цената, интервала от дати и определени дни, за които искате да приложите тази цена. Кликнете върху „Запазване“, когато приключите.
 5. Повторете тези стъпки за всеки ценови план и съответния тип стая, за който трябва да се приложи.