Мога ли да комбинирам отстъпки върху ценови планове и промоции?

За да изградите разнообразна ценова стратегия, трябва да използвате три компонента: ценови планове, цени за определени групи от гости и промоции. В Booking.com можете да ги комбинирате (или „сумирате“) по различни начини.

Направихме полезно обобщение, за да покажем кои компоненти можете да сумирате заедно и кои компоненти позволяват само една отстъпка.  

Image
Discount Stacking - 28th of Oct 2019

Ето как работи:

  • Ценовите планове са постоянни и се виждат от всички гости. Когато предлагате допълнителна отстъпка, тя се прилага върху вашия ценови план.
  • Специалните цени за определени групи от гости предлагат отстъпка за определени типове гости и могат да бъдат временни или постоянни в зависимост от вашите бизнес цели. Отстъпките за някои специални цени за определени групи от гости също се сумират. Например отстъпките Genius могат да се сумират с отстъпките от цената по държава.
  • Промоциите са временни и могат да предложат отстъпка за определен тип гости или за всички отговарящи на условията гости. Ако имате няколко активни промоции и гостът има право на повече от една от тях, ще бъде предложена промоцията с най-висока отстъпка.
  • Някои специални цени за определени групи от гости и промоции също могат да бъдат сумирани, така че можете да предложите обща отстъпка за отговарящите на условията гости.

Вижте горното обобщение, за да проверите кои компоненти се комбинират помежду си или вижте примерите по-долу:

Предлагам ценови план с гъвкави цени и ценови план с невъзвръщаеми цени за гостите. Активирал съм и оферта в последната минута. Как ще бъде приложена отстъпката за оферта в последната минута?

Отстъпката за оферта в последната минута ще бъде приложена върху всички ваши ценови планове и ще се вижда от всички отговарящи на условията гости.

Предлагам ценови план с гъвкави цени на гостите. Аз съм също и Genius партньор и съм активирал цена по държава. Коя отстъпка ще бъде предложена на гостите?

Стандартната отстъпка Genius (10%) ще бъде предложена само на отговарящите на условията гости, а цената по държава ще бъде предложена на гостите от определената държава. Ако гостът отговаря и на двете условия, ще получи и двете отстъпки, тъй като те се сумират.

Предлагам ценови план с невъзвръщаеми цени на гостите. Активирал съм и цена Genius по държава и оферта за ранна резервация. Коя отстъпка ще бъде предложена на гостите?

Само отстъпката Genius по държава ще бъде предложена на Genius гостите от определената държава. На гостите от други държави ще бъде предложена само отстъпката за ранна резервация (ако резервират в резервационния прозорец). Ако гостът отговаря и на двете условия, ще получи и двете отстъпки, тъй като те се сумират.

Искате да имате собствено копие на обобщението за сумиране на цените за удобна справка?

Изтеглете обобщението за сумиране на цените

Какво мислите за тази страница?