Мога ли да комбинирам отстъпки от ценови планове и промоции?

Updated преди 4 месеца

За да създадете разнообразна ценова стратегия, трябва да използвате три компонента: ценови планове, таргетирани цени и промоции. В Booking.com можете да ги комбинирате (или „натрупвате“) по различни начини.

Създали сме полезно обобщение, за да покажем кои компоненти можете да използвате заедно и кои компоненти позволяват само една отстъпка:

Image
Stacking Deals May2020

Ето как работи:

  • Ценовите планове са постоянни и са видими за всички гости. Когато предлагате още отстъпки, те се прилагат към вашите ценови планове.
  • Таргетираните цени предлагат отстъпка на определени типове гости и могат да бъдат временни или постоянни, в зависимост от вашите бизнес цели. Отстъпките за някои таргетирани цени също се комбинират. Например, Genius отстъпките могат да бъдат комбинирани с отстъпките за Цени по държава.
  • Промоциите са временни и може да предлагат отстъпка или на определен тип гости, или на всички гости, които отговарят на условията. Ако имате няколко активни промоции и ако гостът отговаря на условията за повече от една от тях, промоцията с най-голямата отстъпка ще бъде предложена.
  • Възможно е определени таргетирани цени и промоции да се комбинират, така че можете да предложите кумулативна отстъпка на гостите, отговарящи на условията.

Прегледайте обобщението по-горе, за да проверите кои компоненти се комбинират, или разгледайте примерите по-долу:

Предлагам на гостите гъвкав ценови план и такъв с невъзвръщаема стойност. Също така съм активирал/активирала Оферта в последната минута. Как ще бъде приложена отстъпката за Оферта в последната минута?

Отстъпката за Оферта в последната минута ще бъде приложена за всичките ви ценови планове и ще бъде видима за всички гости, които отговарят на условията.

Предлагам на гостите гъвкав ценови план. Също така, аз съм Genius партньор и съм активирал/активирала Публични Цени по държава. Коя отстъпка ще бъде предлагана на гостите?

Стандартната Genius отстъпка (10%) ще бъде предлагана на гости, които отговарят на условията, а Публичните Цени по държава ще бъдат предлагани на гости от държавата, към която се целите. Ако гостът отговаря на условията и за двете, ще получи и двете отстъпки, тъй като тези отстъпки се комбинират.

Предлагам на гостите ценови план с невъзвръщаема стойност. Също така съм активирал/активирала Genius Цена по държава и Оферта за ранно резервиране. Коя отстъпка ще бъде предлагана на гостите?

Genius Цена по държава ще бъде предлагана само на Genius гости от държавата, към която се целите. На гостите от други държави ще бъде предлагана само отстъпка за Ранно резервиране (ако резервират в рамките на резервационния прозорец). Ако гостът отговаря на условията и за двете, ще му бъдат предложени и двете отстъпки, тъй като тези отстъпки се комбинират.

Аз съм Genius партньор и съм активирал/активирала Динамично ценообразуване на Genius. Коя отстъпка ще бъде предлагана на гостите?

Динамичното ценообразуване на Genius е изградено върху сложен модел, ориентиран към търсенето, който разглежда различни фактори, за да ви помогне да постигнете по-ефективен резултат от своите Genius отстъпки. Въз основа на вероятността да достигнете целите си за заетост, моделът автоматично настройва вашите Genius отстъпки в рамките на зададения от вас диапазон на отстъпки. Моделът ще отмени стандартната ви Genius отстъпка, за да ви помогне да осигурите максимална заетост и да увеличите приходите си.

Искате ли да си запазите копие от Обобщението за комбиниране на цените за удобна справка?

Изтеглете Обобщението за комбиниране на цените

Какво мислите за тази страница?

Повече местни гости с резервации от мобилни устройства в последната минута

Тъй като търсенето на местно ниво започва да нараства в нашия сайт, 74% от резервациите ще дойдат от мобилен телефон. Добавете мобилна цена към мястото си за настаняване, за да увеличите видимостта си сред тези клиенти, които също така са склонни да резервират в последната минута.

Добавяне на мобилна цена