Задаване на цена според броя гости

Актуализирано преди 2 години | 1 мин. за четене
Запазване

Цената според броя гости е функция, която ви дава възможност автоматично да задавате цени за стаи с опции за различна заетост. Всичко, което трябва да направите, е да създадете стандартна цена за основната или максималната заетост на дадена стая. След това системата автоматично коригира цената на стаята, когато заетостта се увеличава или намалява, като добавя или приспада процентна цена на човек.

Ако искате цените да се променят автоматично в зависимост от заетостта на стаята, първо трябва да активирате функцията, наречена цена според броя гости.

В случай че не разполагате с тази функция, първо нашият Отдел за обслужване на партньори трябва да коригира вашите настройки в Екстранет. Можете да се свържете с местния екип за поддръжка.

Полезна ли е тази статия?