Задаване на цена според броя гости

Updated преди 2 months | 2 мин. за четене
Save

Цените според броя на гостите са лесен начин да зададете цени за стаи с опции за различна заетост.

Създавате стандартна цена за основната или максималната заетост на дадена стая. След това системата автоматично добавя или приспада процентна цена на човек, когато заетостта се увеличава или намалява.

По този начин ще контролирате стандартната цена, без да се налага ръчно да актуализирате цените за различните видове заетост.

Как да задавам цена според броя гости?

Ако искате цените да се променят автоматично в зависимост от заетостта на стаята, първо трябва да активирате функцията, наречена цена според броя гости.

В случай че не разполагате с тази функция, първо нашият Отдел за обслужване на партньори трябва да оправи вашите настройки в Екстранет. Можете да се свържете с местния екип за поддръжка.

Какво мислите за тази страница?