Как да настроя цени според степента на заетост?

Актуализирано преди 3 години
Запазване

Ако искате ръчно да зададете или промените вашите цени според заетостта, трябва първо да активирате функцията за цени според степента на заетост.

Какво е цена според степента на заетост?

Цената според степента на заетост ви позволява ръчно да задавате както стандартна цена, така и цени за единично настаняване на стаи с различна възможност за заетост.

По този начин ще имате пълен контрол върху задаването и променянето както на стандартната цена, така и на цените, базирани на друга заетост.

Как да настроя цена според нивото на заетост?

За да добавите тази функционалност, нашият екип за Обслужване на партньори първо трябва да коригира вашите настройки в Екстранет. Можете да се свържете с тях по телефон на номера на вашия местен център за обслужване.

Полезна ли е тази статия?