Как да настроя цени според степента на заетост?

Обновено преди 10 месеци
Запазване

Ако искате ръчно да зададете или промените вашите цени според заетостта, трябва първо да активирате функцията за цени според степента на заетост.

Какво е цена според степента на заетост?

Цената според степента на заетост ви позволява ръчно да задавате както стандартна цена, така и цени за единично настаняване на стаи с различна възможност за заетост.

По този начин ще имате пълен контрол върху задаването и променянето както на стандартната цена, така и на цените, базирани на друга заетост.

Как да настроя цена според нивото на заетост?

За да добавите тази функционалност, нашият екип за Обслужване на партньори първо трябва да коригира вашите настройки в Екстранет. Можете да се свържете с тях по телефон на номера на вашия местен център за обслужване.

Is this article helpful?