Задаване на допълнителни екстри

Актуализирано преди 1 месец
Запазване

Допълнителните екстри позволяват на клиентите да закупят допълнителни услуги като паркинг, транспорт или спа процедури, когато резервират своето настаняване. Настройването на допълнителни екстри ви помага да създавате атрактивни, съобразени пакети за пътуващите, както и да популяризирате вашите места за настаняване, без да предлагате допълнителни отстъпки. 


Създаването на допълнителни екстри

 

Можете да създавате и прикачвате до пет допълнителни екстри към всеки ценови план. Ето как да го направите:

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху „Цени и наличност“  или „Календар и ценообразуване“ и след това изберете „Допълнителни екстри“ 
 3. Кликнете върху „Създаване на нова допълнителна екстра“ на страницата „Допълнителни екстри“ 
 4. Изберете до пет екстри 
 5. Въведете име за допълнителната екстра 
 6. Кликнете върху „Готово“

След като сте създали допълнителните екстри, можете да ги свържете с нови или съществуващи ценови планове, за да ги направите видими за гостите. Можете също така да регулирате наличността на ценовия план, ако е необходимо.


 

Свързване на допълнителните екстри към нови ценови планове

Ето как да свържете допълнителни екстри към нови ценови планове:

 1. Кликнете върху „Цени и наличност“ или „Календар и ценообразуване“ и след това изберете „Ценови планове“ 
 2. Кликнете върху „Добавяне на нов ценови план“
 3. Изберете предпочитания ценови план и кликнете върху „Добавяне на ценови план“ 
 4. Отидете на въпроса, който пита: „Искате ли да включите допълнителни екстри в този ценови план?“
 5. Кликнете върху „Да“ и изберете съответните допълнителни екстри
 6. Задайте подробностите за вашия ценови план 
 7. Кликнете върху „Преглед“ в долната част на страницата
 8. Кликнете върху „Активиране на ценови план“ 

Добавената екстра е вече видима за гостите. Вече можете да коригирате наличността на този ценови план, както сметнете за добре. 


 

Свързване на допълнителните екстри към съществуващи ценови планове

Ето как да свържете допълнителни екстри към съществуващи ценови планове: 

 1. Кликнете върху „Цени и наличност“ или „Календар и ценообразуване“ и след това изберете „Ценови планове“
 2. Изберете съответния ценови план под „Име на ценовия план“ и след това кликнете върху „Редактиране“
 3. Намерете раздела „Допълнителни екстри“ и кликнете върху „Редактиране“
 4. Изберете създадената от вас екстра 
 5. Кликнете върху „Запазване“
 6. Кликнете върху „Прилагане на промените“

Добавената екстра е вече видима за гостите. Можете да коригирате наличността на този ценови план, както сметнете за добре. 

 

Ако имате достъп до групов профил в Екстранет, можете да настроите допълнителни екстри и да ги прикачите към няколко места за настаняване и няколко цени наведнъж: 

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху „Групово редактиране“ и след това изберете „Допълнителни екстри“ 
 3. Под „Допълнителни екстри“ кликнете върху „Предприемане на действие“
 4. Изберете до пет екстри 
 5. Въведете име за допълнителната екстра 
 6. Кликнете върху „Готово“

След като вашите пакетни допълнителни екстри бъдат създадени, ще можете да изберете местата за настаняване, към които искате да ги приложите. Освен това можете да ги прикачите към ценовите планове, налични във вашето място за настаняване, за да ги направите видими за гостите. Когато сте доволни от избора, кликнете върху „Проверка и потвърждение“. На следващата страница можете да видите напредъка на работата.

 

To map your newly created value adds in your Property Management System (PMS) or channel manager, follow these steps:

 1. Create your value adds. 
 2. Attach them to an existing or new rate plan.
 3. At the provider level, make sure the rate plan is linked to the partner rate with the corresponding value adds.

A connectivity solution is coming up soon.


 

Конфигуриране на допълнителни екстри при работа с доставчик на свързаност

За да синхронизирате новосъздадените си допълнителни екстри във вашата система за управление на мястото за настаняване или мениджър на канали, изпълнете следните стъпки:

 1. Създайте допълнителните екстри 
 2. Свържете ги към съществуващ или нов ценови план
 3. На ниво доставчик се уверете, че ценовият план е свързан с партньорската цена със съответната допълнителна екстра

 

Премахване или редактиране на допълнителни екстри

Възможността за редактиране или изтриване на допълнителни екстри ще бъде достъпна скоро. Междувременно ето как можете да редактирате или премахвате ценови планове.

 

Към Екстранет

Полезна ли е тази статия?