Блокиране на дати във вашия календар

Актуализирано преди 2 години | 7 мин. за четене
Запазване

Възможно е да има дати, за които не искате да получавате резервации за конкретни стаи или помещения. Можете лесно да избегнете тези резервации, като блокирате датите в календара си в Екстранет или в приложението Pulse.

В зависимост от изгледа на календара, който използвате, има различни начини да го направите. Ако не сте сигурни кой календар използвате, погледнете скрийншотовете по-долу и следвайте инструкциите, съответстващи на това, което виждате в Екстранет или Pulse.


Какво има в тази статия


  Блокиране на дати в Екстранет


  Списъчен изглед: Затваряне на стаи в Екстранет

  Ако преглеждате календара в списъчен изглед, ето как да блокирате отделни дати:

  1. Влезте в профила си в Екстранет и кликнете върху Календар и ценообразуване или Цени и наличност и след това върху ​​​​​​​Календар“
  2. Кликнете върху „Статус на стаята“ на отворена за резервации дата, която искате да блокирате

  Ето как да блокирате по-дълги периоди от време в списъчен изглед на календара:

  1. Кликнете върху „Групово редактиране“
  2. Изберете началната и крайната дата за периода, който искате да блокирате
  3. Използвайте полетата за отметка, за да изберете дните от седмицата, които искате да блокирате
  4. Кликнете върху „Статус на стаята“ и след това върху „Затваряне на стаята“
  5. Кликнете върху „Запазване на промените“

  Месечен изглед: Затваряне на стаи в Екстранет

  Ако преглеждате календара в месечен изглед, ето как да блокирате дати.

  1. Влезте в профила си в Екстранет и кликнете върху Календар и ценообразуване или Цени и наличност и след това върху „Календар“
  2. От падащия списък изберете стаята или помещението, което искате да блокирате
  3. Изберете датите, за които искате да блокирате тази стая или помещение, или чрез плъзгане на двете иконки с 3 чертички в самия календар, или чрез въвеждане на датите в полетата „Начална дата“ и „Крайна дата“
  4. Под „Отворете или затворете за резервации“ кликнете върху „Затворено“, за да блокирате тези дати
  5. Кликнете върху „Запазване“ и датите ще станат червени като потвърждение, че вече са блокирани за резервации

  За да прегледате дългосрочната наличност на вашето място за настаняване, превключете календара си на „Годишен изглед“. За да превключите изгледите, кликнете върху падащото поле, показващо името на изгледа, който използвате в момента, и след това кликнете върху „Годишен изглед“.


  Блокиране на дати в приложението Pulse

  Можете също да блокирате датите в календара си, като използвате приложението Pulse. Начинът, по който ще блокирате датите, зависи от това дали използвате стария или новия календар.

   


  Стара версия на календара: Затваряне на стаи в приложението Pulse

  Ако използвате старата версия на календара, ето как да блокирате отделни дати:

  1. Отворете приложението Pulse и натиснете „Наличност“
  2. Изберете датата, която искате да блокирате
  3. Плъзнете надолу до стаята или помещението, които искате да блокирате, след което променете статуса на стаята от „Отворено“ на „Затворено“
  4. Докоснете „Затваряне“ в секцията „Статус на стаята“

  Ето как да блокирате по-дълги периоди от време, като използвате старата версия на календара:

  1. Отворете приложението Pulse и натиснете „Наличност“
  2. Натиснете върху „Редактиране на няколко дати“ под календара
  3. Изберете периода от дати, който искате да блокирате
  4. Натиснете върху „Отваряне или затваряне на стаи“
  5. Натиснете „Запазване“, ако използвате iOS, или докоснете отметката, ако използвате Android
  6. Ако имате няколко места за настаняване, изберете това, което искате да актуализирате
  7. Изберете стаята или помещението, за които искате да блокирате дати
  8. Изберете „Затваряне“ в секцията „Статус на стаята“
  9. Натиснете „Запазване“, ако използвате iOS, или докоснете отметката, ако използвате Android

  Нова версия на календара: Затваряне на стаи в приложението Pulse

  Ако използвате новата версия на календара в списъчен изглед, ето как да блокирате отделни дати:

  1. Отворете приложението Pulse и натиснете „Наличност“.
  2. Плъзнете надолу до датата, която искате да блокирате, и докоснете превключващия бутон до съответната стая или помещение. Статусът ще се промени от „Отворено за резервации“ на „Затворено“.

  Ако използвате календарен изглед, ето как да блокирате отделни дати:

  1. Отворете приложението Pulse и натиснете „Наличност“.
  2. Ако имате повече от едно място за настаняване, изберете това, което искате да актуализирате.
  3. Ако използвате календарен изглед, докоснете стаята или помещението и датата, които искате да блокирате. Ако разглеждате датите в списъчен изглед, плъзнете до датата, която искате да блокирате.
  4. Ако използвате iOS, докоснете превключващия бутон до името на стаята или помещението, за да ги промените на „Затворено“. Ако използвате Android, докоснете бутона за превключване на „Статус на стаята“, за да го преместите в лява позиция.
  5. Натиснете „Запазване“, ако използвате iOS, или докоснете отметката, ако използвате Android.

  Ето как да блокирате по-дълги периоди от време, като използвате новата версия на календара:

  1. Отворете приложението Pulse и натиснете „Наличност“.
  2. Ако имате повече от едно място за настаняване, изберете това, което искате да актуализирате.
  3. Ако използвате календарен изглед, докоснете типа стая или помещение, който искате да блокирате. Ако разглеждате датите в списъчен изглед, плъзнете надолу до датата, която искате да актуализирате, след което изберете типа стая или помещение, който искате да блокирате.
  4. Натиснете „Редактиране на няколко дати“, след което изберете периода от дати, който искате да блокирате.
  5. Натиснете „Отваряне или затваряне на стаи“ и след това „Затваряне“ в раздела „Статус на стаята“.
  6. Натиснете „Запазване“, ако използвате iOS, или докоснете отметката, ако използвате Android.

   

  If you’re viewing the calendar in list view, here’s how to block individual dates:

  1. Log in to the extranet and click on either Calendar & Pricing or Rates & Availability, and then on Calendar
  2. Click on the Room status of an open and bookable date that you want to block

  Here’s how to block longer periods of time in list view:

  1. Click on Bulk edit
  2. Select the start and end dates for the period you want to block
  3. Use the checkboxes to select which days of the week you want to block
  4. Click on Room status and then click on Close room
  5. Click on Save changes

   

  If you’re viewing the calendar in monthly view, here’s how to block dates:

  1. Log in to the extranet and click on either Calendar & Pricing or Rates & Availability, and then on Calendar
  2. Select the room or unit that you’d like to block from the drop-down list
  3. Select the dates you want to block this room or unit for, either by dragging the two three-lined icons on the calendar itself or by entering the dates into the Start date and End date fields
  4. Under Open or close for bookings, click on Closed to block those dates
  5. Click on Save and the dates will turn red to confirm that they’re now blocked for bookings

  To see an overview of your property’s long-term availability, switch your calendar to the yearly view. To do this, click on the drop-down box that displays the name of the view you’re currently using and then click on Yearly view.

   

  You can also block off dates in your calendar using the Pulse app. How you do this depends on whether you use the old or new calendar.

  If you’re using the old calendar, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability
  2. Select the date you’d like to block
  3. Scroll down to the room or unit that you want to block, then change the room status from Open to Closed
  4. Tap Closed in the Room status section

  Here’s how to block longer periods of time using the old calendar:

  1. Open the Pulse app and tap Availability
  2. Tap Edit multiple dates under the calendar
  3. Select the date range you’d like to block
  4. Tap Open or close rooms
  5. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android
  6. If you have multiple properties, select the one you want to update
  7. Select the room or unit you want to block dates for
  8. Tap Close in the Room status section
  9. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android

  If you’re using the new calendar in list view, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. Scroll down to the date you’d like to block and tap the toggle button next to the applicable room or unit. The status will change from Bookable to Closed.

  If you’re using calendar view, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. If you have more than one property, tap the one you’d like to update.
  3. If you’re using the calendar view, tap the room or unit and date you’d like to block. If you’re viewing the dates in a list, scroll down to the date you’d like to block.
  4. If you’re using iOS, tap the toggle button next to the room or unit name to move it to the Closed position. If you’re using Android, tap the toggle button on the Room status row to move it to the left position.
  5. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android.

  Here’s how to block longer periods of time using the new calendar:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. If you have more than one property, tap the one you’d like to update.
  3. If you’re using the calendar view, tap the room or unit type you’d like to block. If you’re viewing the dates in a list, scroll down to the dates you’d like to update and then tap on the room or unit type you want to block.
  4. Tap Edit multiple dates and then select the date range you’d like to block.
  5. Tap Open or close rooms and then tap Closed in the Room status section.
  6. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android.

  Old calendar

  New calendar

  Old Pulse calendarNew Pulse calendar

  Полезна ли е тази статия?