Влизане в Екстранет от ново устройство

Ако влизате в Екстранет на Booking.com от ново устройство, ще ви бъде поискана проверка на данните.

Изберете една от следните опции:

  • Телефонно обаждане: изберете тази опция, за да получите обаждане с 6-цифрен код
  • Текстово съобщение: ще получите 6-цифрен код чрез SMS.
  • Код за потвърждение в Pulse: влезте в приложението Pulse и вижте вашия PIN в раздел „Още“.

Тези кодове ще ви позволят да влезете отново в Екстранет на Booking.com.

Какво мислите за тази страница?