Задаване на ограничения за резервация

помощь
Задаване на ограничения за резервация
Ако искате да затворите мястото за настаняване/стаите си, за да предотвратите пристигане в дните, в които не можете да настаните гостите си, можете да зададете