Задаване на ограничения за резервация

помощь
Задаване на ограничения за резервация
Понякога може да предпочитате да не получавате резервации прекалено скоро или прекалено далеч във времето. За да избегнете нежелани резервации, можете да