Издаване на фактури от Booking.com

помощь
Издаване на фактури от Booking.com
Можете да получите достъп до фактурите си по всяко време и навсякъде чрез нашето приложение Pulse. Можете да видите списък на фактурите и статусите им на
помощь
Издаване на фактури от Booking.com
Фактурите за комисионата ви се изпращат по имейл през първата седмица на всеки месец. Те са на разположение и в PDF формат в Екстранет. Ще ги намерите във
помощь
Издаване на фактури от Booking.com
Искате да промените банковите си данни? 1. Кликнете върху меню „Финанси“ в Екстранет и отидете на „Банкови данни“. 2. Ако искате да промените част от