Какво да направите в случай на дублирана резервация или неявяване

помощь
Какво да направите в случай на дублирана резервация или неявяване

Как да отбележа неявяване в Екстранет, ако гостът не пристигне?

ВАЖНО: Когато таксувате гостите за неявяване или анулиране с невъзвръщаема или частично невъзвръщаема стойност, трябва да платите комисиона за тази такса