Какво да направите в случай на дублирана резервация или неявяване

помощь
Какво да направите в случай на дублирана резервация или неявяване
Ако е необходимо да затворите вашето място за настаняване за определен период от време, просто може да маркирате вашите стаи/помещения за настаняване, като