Как да отворите мястото си за настаяване за онлайн резервации

Информацията, която предоставяте по време на регистрацията, не е окончателна. Веднага след завършване на началната регистрация трябва да сте получили достъп до
Ето как можете да активирате вашето място за настаняване и да започнете да приемате резервации. Влезте в Екстранет с вашия идентификационен (ID) номер (който се