Какво е Таблото за управление на видимостта?

Разположено в меню „Анализ“ във вашия Екстранет, Таблото за управление на видимостта ви предоставя съответните данни за проследяване и подобряване на вашата видимост в резултатите от търсенето в Booking.com.

Защо видимостта е толкова важна за представянето на вашето място за настаняване? Колкото по-видими сте в нашите резултати от търсенето, толкова по-големи са шансовете ви да привлечете гости към страницата на вашето място за настаняване – и да получите повече резервации.

Какво точно прави Таблото за управление на видимостта? Таблото за управление на видимостта използва данни от историята, за да ви е по-лесно да:

 • Разглеждате представянето на видимостта си в резултатите от търсенето в Booking.com.
 • Сравнявате представянето на видимостта си с други места за настаняване на вашия пазар.
 • Проверявате вашата конверсия (колко добре вашето място за настаняване превръща търсенето на гостите в резервации).
 • Разпознайте ключовите фактори, които влияят на вашето представяне, за да можете да предприемете действия и да увеличите показването си на повече потенциални гости.

Кои индикатори на представянето се показват на Таблото за управление на видимостта? Ключовите индикатори на Таблото за управление на видимостта покриват цялото пътуване на госта, от първоначалното търсене до извършването на резервация. Във всяка фаза вие можете да проследявате вашето представяне за последните 90 дни, като използвате следните маркери:

 • Преглед на резултатите от търсенето Колко пъти потенциалните гости са видели вашето място за настаняване в резултатите от търсенето.
 • Честота на кликвания (CTR) Процентът потенциални гости, които са кликнали върху вашето място за настаняване в резултатите от търсенето, отнесен към броя показвания в резултатите от търсенето.
 • Разглеждания на страницата на мястото за настаняване Колко пъти потенциалните гости са разгледали страницата на вашето място за настаняване.
 • Резервации Общият брой получени резервации, включително анулиранията.

Screen_Shot_2018-10-29_at_10.41.48_AM.jpg

Таблото за управление на видимостта показва ли дневното и годишното представяне? Таблото за управление на видимостта показва графика, която ви позволява да видите вашето представяне за последните 30, 90 или 365 дни. Можете дори да сравнявате представянето от последните 30 или 90 дни със същия период от предходната година.

Вашето място за настаняване получава и оценка на представянето в резултатите от търсенето. Тя показва къде се нарежда вашето представяне на видимостта сред всички места за настаняване на вашия пазар (за последните 90 дни).

4kyqml.jpg Можете да подобрите оценката си на представяне в резултатите от търсенето, като се фокусирате върху факторите, които ни помагат да свържем предпочитанията на гостите с най-подходящото място за настаняване. Това на свой ред помага на вас да привлечете гости, които искат да направят резервация в място за настаняване от вашия тип.

Кои фактори влияят най-много върху представянето на видимостта?

 • Степен на конверсия Процентът на резервации с последвал престой спрямо броя разглеждания на страницата на мястото за настаняване. Таблото сравнява това със средната стойност за вашия пазар. Конверсията е много важна, защото ни помага да предвидим вероятността вашето място за настаняване да бъде резервирано. Ако гост, който е извършил търсене, като е използвал определени предпочитания, резервира вашето място за настаняване, това показва, че ще бъдете привлекателни и за други подобни гости в бъдеще.
 • Средна дневна цена (ADR) Вашата средна печалба от стая на платена заета стая за определен период. Таблото сравнява това със средната стойност за вашия пазар.
 • Ниво на анулиране Процентът резервирани стаи, анулирани през предходните 90 дни. Таблото сравнява това със средната стойност за вашия пазар.
 • Оценка на страницата на мястото за настаняване Показва колко атрактивно и полезно е съдържанието на вашето място за настаняване за потенциалните гости (снимки, описания, удобства, подробности за стаята, информация за закуска и т.н.).
 • Оценка на качеството на цената Показва как вашите цени в Booking.com се сравняват с най-ниските цени в други канали (ако има такива).
 • Оценка от отзиви Показва как предишните гости изживяват престоя си във вашето място за настаняване.

18h8mz.jpg

Всички тези фактори се свързват директно с конверсия – превръщането на разглеждащите в резервиращи – и ви помагат да разберете кои области можете да подобрите. Въпреки това, можете да сте сигурни, че други места за настаняване търсят да привлекат гости, също като вас.

Ето защо Таблото за управление на видимостта ви позволява да сравните вашето представяне в резултатите от търсенето с тези на конкурентите (други места за настаняване на вашия пазар). Можете да обновите този списък в меню „Анализ“ в Екстранет веднъж на всеки 30 дни.

Ако предположим, че разполагате с необходимите основи на видимостта, като предлагате конкурентни оферти и осигурявате достатъчна наличност за датите, търсени от гостите, все пак има допълнителни начини да повишите шансовете да получите повече резервации.

Други функционалности и инструменти, които помагат да подобрите видимостта си Ако достигнете определено ниво на представяне в Booking.com и отговаряте на определени критерии, можете да се присъедините към две програми, които допълнително ще подобрят вашата видимост в резултатите от търсенето.

 • Програма Genius Ексклузивна програма, която ви приближава към нашите най-редовно резервиращи клиенти. Вашето място за настаняване получава специален Genius етикет, повишаване на оценката и по-добра видимост в резултатите от търсенето в нашия уебсайт. Научете повече.
 • Програма за предпочитани партньори Ексклузивна програма, която награждава нашите най-добре представящи се места за настаняване със специална значка „палец“ наред с допълнителна видимост в резултатите от търсенето в нашия уебсайт. Научете повече.

В допълнение на това можете да използвате подобрителя на видимостта , за да направите вашето място за настаняване отличаващо се за клиентите на определени дати с активно търсене или в периоди, когато очаквате по-ниски продажби или повече анулирания.

Можете също така да настроите оферта или промоция , за да повишите заетостта си за дни или периоди, в които най-много имате нужда.

Какво мислите за тази страница?