Информация във връзка с Коронавируса

Информация за гости: Кликнете тук  ||  Информация за партньори: Кликнете тук 

Как началната страница на Екстранет може да ми помогне да движа бизнеса си?

Updated преди 29 дни

На база обртната връзка от нашите партньори ние променихме дизайна на началната страница на Екстранет в Booking.com, за да ви помогнем да управлявате своето място за настаняване по-лесно и ефективно. 

Обновеният раздел „Начало“ е първата страница, която виждате, когато влезете в профила си в Екстранет. На нея има две секции, които дават общ преглед на ежедневните ви операции и актуалното представяне на мястото ви за настаняване.

Операции

Тази секция ви позволява лесно да преглеждате и управлявате ежедневната активност на гостите в мястото ви за настаняване, като:

  • Пристигания, заминавания и нови резервации;

  • Неотговорени съобщения;

  • Последните отзиви от гости.

 

Представяне

Тази секция ви позволява да оцените представянето на мястото ви за настаняване, с кратка информация за:

  • Ключовите ви оценки*: оценката на страницата на мястото за настаняване, оценката от отзиви на гости, оценката от отговори, оценката за цена и оценката за наличност

  • Вашето пазарно представяне в последните 30 дни: приходи, резервации, ниво на анулирания и средна дневна цена (ADR)

  • Представянето ви в резултатите от търсене за последните 30 дни: преглеждания в резултатите от търсене, преглеждания на мястото за настаняване и резервациите

*Забележка: В зависимост от типа на мястото ви за настаняване някои от тези функционалности може да не са налични все още.

 

Също така добавихме лента „Известия“, която ви информира, когато нещо изисква вниманието ви и трябва да предприемете действия.

Разгледайте новата начална страница на Екстранет

Какво мислите за тази страница?

Помощ за партньорите във връзка с Коронавируса

Получавайте най-актуалната информация и съдействие, които да ви помогнат да се справите с кризата, причинена от Коронавируса.

Бъдете информирани