Персонализирани съвети за вашето представяне – винаги на ваше разположение

Актуализирано преди 2 години
Запазване

Като част от ангажимента ни към нашите партньори да растем заедно, ние си поставихме за цел да споделяме с вас повече търговски съвети, отговарящи на вашите нужди. Научете как новият инструмент Focus Finder използва подход, базиран на данни, за да дава персонализирани предложения и да ви улеснява в изпълнението им.

Focus Finder е инструмент, който анализира представянето на мястото ви за настаняване във всеки момент от изживяването на госта при резервиране и го сравнява с други места за настаняване, които са сходни на вашето според гостите.

След като анализът е завършен, Focus Finder ви помага да оптимизирате представянето си, като ви предлага възможности за това да подобрите определени етапи от изживяването на госта при резервиране.
 


Къде мога да открия съветите, които предлага Focus Finder?

Когато получите съвет за представянето си, било то от местния екип на Booking.com, чрез имейл, в Центъра за възможности или в приложението Pulse, всички данни идват от Focus Finder. Този съвет е изцяло персонализиран, тъй като не съществуват две места за настаняване с абсолютно еднакво представяне.

Какво представлява изживяването на госта при резервиране?

Изживяването на госта при резервиране включва всеки етап от процеса на резервиране – от първоначалното търсене в сайта ни до престоя в мястото ви за настаняване.

Всичко започва с търсене в Booking.com. Оттук, видимостта играе важна роля за това колко често вашето място за настаняване се появява в резултатите от търсене, колко кликвания и преглеждания получава страницата ви. Конверсията, анулиранията и реализираните резервации също са включени в изживяването на госта при резервиране.

Кои конкретни етапи от изживяването на госта при резервиране са във фокуса на Focus Finder?

Има общо 7 етапа, които включват:

  • Класиране

Това е редът, в който мястото ви за настаняване се показва в резултатите от търсене в Booking.com. Тези резултати от търсене се определят от това кое съответства в най-голяма степен на предпочитанията на госта предвид досегашното поведение на госта при търсене, конкретните пазарни условия и цялостното представяне на всички места за настаняване в нашата платформа. Това ни улеснява да предлагаме на гостите предпочитания от тях тип място за настаняване и ви помага да привлечете гости, които искат да резервират места за настаняване като вашето. 

  • Преглеждания на страницата

Този етап е свързан с броя потребители, открили и посетили страницата на вашето място за настаняване в Booking.com, и ви помага да убедите потенциалните гости да резервират вашето вместо друго място за настаняване. Тук предоставяте информация за вашето място за настаняване чрез описания, снимки и отзиви от гости.

  • Наличност

Наличност означава какви стаи и помещения са налични в мястото ви за настаняване въз основа на ценовия диапазон и датите за престой, избрани от госта. В Екстранет можете да прегледате и актуализирате вашите цени и наличност отрано, за да привлечете по-широк кръг от гости.

  • Продължителност на престоя

Това е броят нощувки, които гостът резервира за престоя си в мястото ви за настаняване. Можете да зададете ограничения за минимална или максимална продължителност на престоя като част от вашия ценови план, за да си осигурите повече приходи и по-висока средна дневна цена (ADR), както и да предлагате специални цени на гостите, които отсядат за повече от определен брой нощувки.

  • Средна дневна цена (ADR)

Средната дневна цена (ADR) е важен фактор, защото показва средната цена, която плащат гостите ви за престой в мястото ви за настаняване в определен период от време. Това се отразява на цялостната ви рентабилност и на това как се движите спрямо вашите цели за заетост и приходи. Тази цена се изчислява, като се вземе вашият среднодневен приход от резервации и се раздели на броя продадени стаи или помещения.

  • Конверсия

Това е етапът, в който гостът желае да потвърди резервацията си и да резервира престой във вашето място за настаняване. Първоначално гостът избира предпочитан тип стая или помещение на база на наличността, избира услуги, които ще ползва по време на престоя, предоставя свои лични и платежни данни и проверява условията за резервация въз основа на политиките във вашето място за настаняване. След това потвърждава резервацията.

  • Анулиране

Това представлява анулиране от страна на госта на резервацията във вашето място за настаняване в съответствие с периода и условията за анулиране, посочени в политиката на мястото ви за настаняване. Въпреки че не можем да предотвратим анулиранията изцяло, можем да ви помогнем да ги управлявате и контролирате, за да сведете до минимум ефекта им върху бизнеса ви – и съответно да си осигурите повече приходи. 

  • Намаляване на натовареността

Макар че този етап не е част от изживяването на госта при резервиране, ние сме наясно, че сред вашите приоритети е да намалите натовареността и оперативните си разходи. Ние можем да ви помогнем да оптимизирате оперативната си ефективност и да спестите време и ресурси. Така можете да се фокусирате върху други важни аспекти от вашия бизнес и да оставите възможно най-добри впечатления у гостите ви. 


Как Focus Finder сравнява представянето на сходни места за настаняване?

Focus Finder анализира кои характеристики на мястото ви за настаняване са важни за гостите и подбира места за настаняване, които гостите също биха резервирали. След това инструментът сравнява представянето на мястото ви за настаняване с представянето на сходни места за настаняване в даден район.

За всеки етап от изживяването на госта при резервиране, в който представянето на мястото ви за настаняване е под средното ниво, Focus Finder предоставя персонализирани бизнес съвети, за да се попълнят тези пропуски. Освен това инструментът показва в кои етапи се представяте по-добре от сходните места за настаняване, за да продължите доброто си представяне.


Кога мога да очаквам актуализиране на съветите от Focus Finder?

За да се гарантира, че получавате актуални съвети, предложенията на Focus Finder се актуализират всеки ден. Така можете бързо да откриете потенциални пропуски в представянето и да получите предложения за това как да се справите с тях.Вижте как Focus Finder анализира представянето на мястото ви за настаняване във всеки етап от изживяването на госта при резервиране и ви помага да се справите с евентуални пропуски в представянето.


 

 


Искате да видите предложения от Focus Finder за вашето място за настаняване?

Открийте как този нов инструмент персонализира вашия Център за възможности и всички съвети за представянето, които предлагаме.

 

Към Центъра за възможности

Полезна ли е тази статия?