Как да се свържете с гостите чрез Екстранет

За да ви спестим време и да ви помогнем да предлагате важна информация на гостите, когато имат нужда от нея, добавихме „Планиране на шаблони“ в Екстранет. Тази