Какво да направя, ако съм платил/а фактурите си, но те се показват като „неплатени“ в Екстранет?

Преди всичко, благодарим ви за плащането на фактурите навреме. Наистина го оценяваме.

Ако забележите, че някои от фактурите ви все още се появяват като „неплатени“ (в червено) в меню „Финанси“ Екстранет, имайте предвид, че са необходими поне 2-3 работни дни, за да се отразят плащанията и да можем ние да потвърдим, че фактурата ви е била платена.

Ако имаме нужда от повече информация относно плащането ви, екипът от отдел „Финанси“ ще се свърже с вас.

Какво мислите за тази страница?