Как мога да променя данните за фактуриране или банковите детайли?

Искате да прегледате или промените вашите банкови детайли за плащанията на фактурите?

  1. Влезте в меню „Финанси“ в Екстранет и проверете вашите банкови детайли в „Информация за плащането“ в страницата „Финансов преглед“. 
  1. Ако искате да промените тази информация, изберете опцията „Изпратете ни съобщение“, която се намира под вашите банкови детайли.
  1. За вашето съобщение изберете тема „Финанси (фактури и плащания)“ от изскачащото поле. Обяснете промените, които бихте искали да направите, и кликнете върху бутона „Изпрати съобщение“, когато приключите. Член на нашия отдел Кредитен контрол ще се свърже с вас възможно най-бързо.

Искате да актуализирате данните за фактуриране?

Можете да направите промени на следните части на вашите фактури чрез Екстранет:

  • „Получател“
  • Адрес
  • Пощенски код
  • Град
  1. Можете да проверите вашите данни, като влезете в меню „Финанси“ в Екстранет и изберете „Данни за фактуриране“.
  2. Ако ви се налага да направите промени, моля, изпратете ни съобщение чрез вашата входяща поща, като изберете за тема „Финанси (фактури и плащания). Член на нашия екип ще се свърже с вас, за да се направят промените.

Важно

Моля, обърнете внимание, че промени не могат да бъдат извършвани между 1-во и 7-мо число на всеки месец по време на нашия платежен цикъл.

Ако юридическото име на вашето място за настаняване се промени (т.е. как се показва във фактурата), моля, уведомете ни колкото е възможно по-скоро, като изпратите съобщение чрез Екстранет.

Какво мислите за тази страница?