Как работи нашата комисиона

Актуализирано преди 4 дни | 6 мин. за четене
Запазване

Събрахме цялата необходима информация в една статия, за да ви помогнем да разберете как работи нашата комисиона. Ще разберете кога я събираме и кога не, както и как да проверите данните за комисионите в месечните фактури и за конкретни резервации.


Какво има в тази статия


Бизнес модел, базиран на комисиона

Booking.com работи с бизнес модел, базиран на комисиона, което означава, че ни плащате фиксиран процент от всяка резервация, която получите чрез нашата платформа. Структурирахме нашата комисиона, като взехме предвид няколко подробности:  

 • Структурата на нашата комисиона се основава на идеята, че цената, която задавате, е цената, която гостите трябва да платят 
 • Ние се стремим да правим ценообразуването възможно най-лесно, за да ви улесним да зададете конкурентни цени за мястото си за настаняване и да привлечете възможно най-много гости
 • Процентът на комисиона варира в зависимост от държавата, типа място за настаняване или неговото местоположение

Как определяме в кои случаи се начислява комисиона

Плащате комисиона, когато: 

 • Имате потвърден престой – гостът е напуснал и платил
 • Таксувате гостите за резервации с невъзвръщаема стойност, независимо от това дали са отседнали във вашето място за настаняване или не
 • Таксувате гостите за резервации с частично възвръщаема стойност и с невъзвръщаема стойност
 • Таксувате гостите за неявяване или анулиране
 • Таксувате гостите, които анулират след края на периода за безплатно анулиране

Не се налага да плащате комисиона, когато:


Плащане на комисиона при дублиране на резервации

Комисиона се начислява при дублиране на резервации, тъй като стаята е била налична в Booking.com. В допълнение към начисляването на комисиона, ние ви молим да покриете разходите за преместване на госта.

Изключения: Ако мястото ви за настаняване е било активно в Booking.com за по-малко от 30 дни или сте имали по-малко от пет дублирани резервации за 12 месеца, няма да ви бъде начислена комисиона.


Как изчисляваме месечните фактури за комисиона

Вашата месечна фактура за комисиона се основава на общия брой отговарящи на условията резервации от предходния месец. През първата седмица на всеки месец се издават фактури за всички резервации с дати на напускане от предходния месец. Например, ако гост пристигне на 31 януари и напусне на 1 февруари, комисионата за тази резервация ще бъде включена във вашата фактура за март.

Можете да маркирате неявявания, да променяте датите на резервацията и да променяте цената от 00:00 ч. на датата на настаняване до 2-ро или 5-то число на следващия месец, в зависимост от местоположението на вашето място за настаняване. Вашата фактура се генерира един ден по-късно, на 3-то или 6-то число на месеца. 

Очакваме партньорите да проверят резервациите преди фактурата да бъде издадена. Извършвайки своя собствена проверка, можете да сте сигурни, че плащате само за потвърдени резервации.

Например: ако престоят на госта приключи през юли, имате време да завършите процеса по съгласуване до 2 или 5 август. След това фактурата се генерира на 3 или 6 август в зависимост от вашата държава/територия.


Преглед на вашите фактури

Можете да видите пълния списък на вашите фактури, както и историята на фактурите, които сте получили от нас, като следвате тези стъпки: 

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху „Финанси“, след това изберете „Фактури“
 3. Изберете конкретна година и кликнете върху „Преглед на отчета“ за всяка фактура, която искате да видите, в колоната „Сума на фактурата“

Преглед на информация за комисиона за конкретни резервации

Можете да видите подробности на ниво резервация, като например, колко комисиона се дължи или колко вече е платена за всяка конкретна фактура, като прегледате вашите „Отчети за резервации“ в Екстранет.

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху раздел „Финанси“ и изберете „“Отчети за резервации“
 3. Изберете „Период“ от падащото меню, за да видите всички подробности за резервацията, които са включени в конкретна месечна фактура, включително колко комисиона дължите

На тази страница можете да изтеглите вашите отчети за резервации във формат .xls или .csv, ако искате да ги запазите или да ги използвате в собствения си счетоводен софтуер.

Ако процентът на комисиона е по-висок от посочения във вашия договор, вероятно участвате в една от нашите маркетингови програми като Genius, Програмата за предпочитани партньори или използвате Подобрител на видимостта. За да проверите вашето участие и общия процент на комисиона за тези програми, влезте във вашия Екстранет и посетете секцията на всяка програма в раздела „Възможности“.


ДДС/Данък върху стоки и услуги, включени във фактурите за комисиона

Може да включим ДДС/Данък върху стоки и услуги във вашата фактура за комисиона, в зависимост от местното данъчно законодателство. Комисионата, която ви таксуваме, се изчислява въз основа на общата цена на резервацията. В случаите, когато не начисляваме ДДС/Данък върху стоки и услуги, може да се наложи да изчислите данъка и да го докладвате директно на местните данъчни власти.

Ако имате допълнителни въпроси относно ДДС/Данък върху стоки и услуги, препоръчваме да се консултирате с вашия счетоводител или с местните данъчни власти. 


Свързване с нас при въпроси относно фактурите

Ако имате въпрос или притеснения относно вашите фактури, моля, свържете се с нас директно от вашата „Входяща поща“

Моля, проверете кои от вашите фактури са неплатени, преди да се свържете с нас. За да видите дали сте получили допълнителни фактури в Екстранет:

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. От раздела „Финанси“ изберете „Фактури“
 3. Колоната „Описание“ предоставя повече подробности и информация за типа на фактурата

Често срещани типове допълнителни фактури включват:

 • Неправилно маркиране като неявяване резервациите по тази фактура първоначално са маркирани като неявяване и не са били включени във вашата фактура за комисиона. По-късно гостите са ни потвърдили, че са отседнали според първоначалната си резервация. Тъй като комисионата за тези резервации не е била включена във фактурата ви за комисиона, е издадена отделна фактура за плащане.
 • Фактура за разходи поради оплакване на гост – този тип фактура се издава, например, за разходи в ситуации на преместване поради дублиране на резервации или за неправилно таксуване на госта. В тези случаи би трябвало вече да сте получили отделно съобщение от нашия екип за обслужване на клиенти.
 • Дебитно известие: Такива фактури могат да се издават по различни причини. Можете да получите дебитно известие, ако фактурата трябва да бъде коригирана. Ще ви изпратим дебитно известие, ако открием неправилна сума на ДДС или неправилни резервации, включени във фактурата. Подробна информация се съдържа в PDF версията на дебитното известие, която можете да изтеглите, за да научите повече за предходната фактура 

Оспорване на комисиона

Разполагате с до 48 часа след края на месеца, в който гостът е напуснал, за да промените резервацията в Екстранет. Ако пропуснете този 48-часов краен срок, можете да оспорите комисионата за резервация, като следвате следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху „Финанси“, след което изберете „Отчети за резервации“
 3. Под колоната „Оспорване на сумата за комисиона“ поставете отметка в квадратчето за резервациите, които искате да оспорите – ще се появи син бутон „Оспорване на X резервации
 4. Кликнете върху синия бутон „Оспорване на X резервация (резервации)“ и въведете действителния размер на сумата на приходите, които сте получили. След това изберете причината, поради която искате да оспорите фактурата, и напишете съобщение, което да обяснява вашата заявка.
 5. Кликнете върху „Изпращане на съобщението“

Ще получите актуална информация за статуса на оспорваната фактура във вашата „Входяща поща“ в рамките на 48 работни часа. Можете също да проверите дали оспорването ви е одобрено, отхвърлено или се преглежда, като задържите курсора на мишката върху квадратчето с отметка в колоната „Оспорване на сумата за комисиона“ на страницата „Отчети за резервации“.

Имайте предвид, че исканията за оспорване могат да се подават само при изключителни обстоятелства. Ако дадено оспорване бъде отхвърлено, не можете да отворите друго за същата резервация. 

Полезна ли е тази статия?