Условия за програмата „0% Комисиона“

Актуализирано преди 1 година | 4 мин. за четене
Запазване

По-долу можете да намерите правилата и условията за програмата „0% Комисиона“, предоставена от Booking.com за и в полза на Местата за настаняване, които отговарят на условията и се интересуват от присъединяване към програмата „0% Комисиона“ (по всяко време на доброволни начала чрез приемане за включване и по собствена преценка (ако отговарят на условията и ако е приложимо)) („Програмата „0% Комисиона“ или „Програмата“).

 

 1. Дефиниции и тълкуване

 

 1. Освен ако не е дадено друго определение в тези условия за Програмата „0% Комисиона“ („Условия за програмата“), термините с главна буква имат същото значение, както е посочено в Споразумението за настаняване, сключено между Мястото за настаняване и Booking.com („Споразумението“).
 2. Освен ако в настоящия документ не е предвидено друго, правилата и условията на Споразумението остават непроменени и в пълна сила и действие.

 

 1. Програмата „0% Комисиона“

 

 1. Програмата „0% Комисиона“ на Booking.com е програма за стимули за нови Места за настаняване. В Програмата може да се участва до 24 ноември 2022 г.
 2. Мястото за настаняване трябва да спазва следните изисквания, за да отговаря на условията за Програмата:
 • Мястото за настаняване (в смисъл на юридическо лице) е нов бизнес партньор на Booking.com и регистрира самостоятелно Местата за настаняване (в смисъл на физическите места) за пръв път в Платформата. То получава покана за присъединяване към програмата „0% комисиона“, и приема Правилата по време на процеса на регистрация.
 • Всяко Място за настаняване (в смисъл на физическо място) може да се характеризира с една от следните категории за типа на имота, използвани в Платформата:
  • апартамент;
  • апартхотел;
  • вила; 
  • ваканционна къща;
  • шале;
  • вила от френски тип;
  • кондоминиум; или 
  • вила тип котидж.
 • Всяко Място за настаняване (в смисъл на физическо място) трябва да се намира в Австралия, Германия, Испания, Италия, Обединеното кралство, Франция или САЩ. Местата за настаняване, които се намират в други държави, не отговарят на условията.
 • Мястото за настаняване (в смисъл на юридическо лице) може да регистрира до 20 Места настаняване, които спадат към горепосочените типове имоти. 
 • Всяко отговарящо на условията Място за настаняване трябва да бъде регистрирано и отворено за резервации в Платформата до 24 ноември 2022 г.
 1. Booking.com си запазва правото да провери предоставената от Мястото за настаняване информация, за да потвърди нейната достоверност и точност с цел да определи дали то отговаря на условията за Програмата.

 

 1. Стимулът

 

 1. Ако Мястото за настаняване отговаря на условията за Програмата, нивото на Комисионата за отговарящото на условията Място за настаняване ще бъде 0% („Стимулът“) за резервации, направени между началната дата и крайната дата за прилагане на Стимула.
 2. Стимулът се прилага само за Комисионата и не се прилага за таксите за обработка на плащанията към Мястото за настаняване или за таксите за обработка на плащанията от гостите.
 3. Стимулът е валиден от датата, на която е завършена регистрацията на Мястото за настаняване (в смисъл на физическо място), до крайната дата на Стимула включително. Крайната дата на Стимула е посочена в имейла за участие в Програмата, изпратен до Мястото за настаняване при регистрация, както и на страницата с договори на Мястото за настаняване в Екстранет на Booking.com. 
 4. След крайната дата на Стимула за Мястото за настаняване ще се прилагат стандартните нива на Комисионата, определени от Booking.com в зависимост от местоположението на Мястото за настаняване.
 5. Стимулът ще се показва в месечните фактури, издавани на Мястото за настаняване от Booking.com, като отстъпка от общата сума на фактурата.

 

 1. Други разпоредби

 

 1. Booking.com има право по свое усмотрение да спре предлагането на Програмата на Места за настаняване.
 2. Условията за Програмата (i) могат периодично да бъдат изменяни и допълвани едностранно от Booking.com по негова собствена преценка, при условията на разумен период на предизвестие към съответните участници, (ii) представляват и са неразделна част от Споразумението (в зависимост от случая) (включително Общите условия за доставка, които се изменят периодично) и трябва да се разглеждат във връзка с него, и (iii) могат да бъдат приемани онлайн, но във всички случаи се прилагат по силата на избора за включване в Програмата и нейното ползване от страна на Мястото за настаняване. В случай на противоречие между клаузите в Споразумението и настоящите Условия за програмата предимство имат Условията за програмата.

Полезна ли е тази статия?