Комисиона, фактури и данъци

Научете какъв е размерът на комисионата, която плащате на Booking.com, как да да я плащате, дали във фактурите са включени ДДС и други данъци и как се извършва фактурирането.

Полезна ли е тази статия?