Може ли Booking.com да издаде една фактура за всички места за настаняване в моя групов профил?

Updated преди 8 месеца

За съжаление не можем да издаваме консолидирани фактури.

Можете да използвате меню „Финанси“ в Екстранет, за да видите консолидиран отчет за всички места за настаняване в груповия си профил и след това да извършите плащането наведнъж.

Искате да научите как да плащате няколко фактури наведнъж?

Какво мислите за тази страница?

Повече местни гости с резервации от мобилни устройства в последната минута

Тъй като търсенето на местно ниво започва да нараства в нашия сайт, 74% от резервациите ще дойдат от мобилен телефон. Добавете мобилна цена към мястото си за настаняване, за да увеличите видимостта си сред тези клиенти, които също така са склонни да резервират в последната минута.

Добавяне на мобилна цена