Може ли Booking.com да издаде една фактура за всички места за настаняване в моя групов профил?

Обновено преди 1 година
Запазване

За съжаление не можем да издаваме консолидирани фактури.

Можете да използвате меню „Финанси“ в Екстранет, за да видите консолидиран отчет за всички места за настаняване в груповия си профил и след това да извършите плащането наведнъж.

Искате да научите как да плащате няколко фактури наведнъж?

Полезна ли е тази статия?