Как да платите фактурите си

Актуализирано преди 4 месеци | 5 мин. за четене
Запазване

Изпращаме по имейл нашите фактури за комисиона до всички партньори през първата седмица на всеки месец. Можете също да намерите вашите текущи и минали фактури в Екстранет, като кликнете върху „Финанси“ и след това върху „Фактури“. Документите, маркирани в зелено, са вече платени, а текущите или неплатените фактури са отбелязани в червено. Документите, които са били отписани или изпратени до нашия правен отдел, са маркирани в черно.


Какво има в тази статия


Какво представляват вашите фактури

Фактурите за комисионата се публикуват в Екстранет, меню „Финанси“, раздел „Фактури“ и ви се изпращат по имейл през първата седмица на всеки месец. Имейл адресът на получателя може да бъде намерен в секцията с вашите контакти в настройките на профила ви. Вашето място за настаняване получава фактури за всички резервации с дата на напускане през предходния месец. За да разберете повече за това какви резервации са включени във вашата фактура, моля, прочетете тази статия

Падежната дата на плащането винаги е в рамките на 14 дни от датата на фактурата. Ще намерите инструкции за плащане в самата фактура, включително банковите данни на Booking.com. Освен това можете да намерите тази информация в меню „Финанси“, раздел „Финансов преглед“. В световен мащаб има различни методи на плащане. Най-често срещаните са банков превод, онлайн плащане и директен дебит. 

Моля, имайте предвид, че партньори от определени райони може да получат фактури за ДДС/данъка върху стоките и услугите в отделен документ. 


Как да платите фактурите си

Плащане, обработвано от Booking.com

В повечето държави, ако вашите плащания се обработват от Booking.com, няма да е необходимо да плащате фактурата си за комисиона, тъй като тя автоматично се приспада от окончателната сума за изплащане към вас. Можете да потвърдите това, като разгледате вашата фактура. 

За потребителите на Stripe, моля, имайте предвид, че получавате брутната сума за резервациите. Ще бъде издадена отделна фактура за комисионата и ще дължите плащане на Booking.com. 

За да потвърдите платежния си метод, проверете фактурата си. В нея също е посочена цялата информация за цикъла на фактуриране. 

Плащания, обработвани от партньорите

Можете да намерите вашия платежен метод в меню „Финанси“, раздел „Финансов преглед“. На тази страница ще намерите секция „Информация за плащането“.

Ако извършвате плащането си ръчно чрез банков превод, не забравяйте да включите идентификационния номер на мястото си за настаняване и номера на фактурата като основание за плащане. Те са необходими, за да идентифицираме вашето плащане и да го обработим правилно.

Ако имате настроен директен дебит в профила си, ние ще удържаме плащането автоматично всеки месец. Платените фактури ще станат зелени в деня, в който изпратим заявката за плащане до вашата банка. Ако директният дебит не бъде успешен, фактурата отново ще бъде маркирана в червено. След това ще трябва да се свържете с банката си, за да разберете защо плащането е неуспешно и да се уверите, че ще го платите възможно най-скоро. За повече информация относно директния дебит прочетете тази статия.

Може да отнеме от два до три работни дни, докато получените плащания бъдат отразени в Екстранет, така че фактурата може да остане маркирана в червено няколко дни, след като сте я платили. Не е необходимо да ни изпращате доказателство за плащане, освен ако нашият финансов екип не го поиска.

Ако имате няколко места за настаняване и участвате в системата за плащане за няколко места, разгледайте следната статия


Как да проверите или актуализирате текущия си начин на плащане

За да проверите текущия си начин на плащане и банкови данни, влезте в Екстранет, кликнете върху „Финанси“ и изберете „Банкова информация“. Ще видите подробностите за банковата сметка, по която получавате изплащания, и ако плащате с директен дебит, банковата сметка, от която извършвате плащанията.

Ако извършвате плащанията си чрез директен дебит, можете да актуализирате текущия си начин на плащане или банкова информация, като следвате тези инструкции:

  1. Влезте в профила си в Екстранет
  2. Кликнете върху „Финанси“ и изберете „Банкова информация“ или „Финансов преглед“
  3. Кликнете върху „Редактиране на банкова информация“ на страница „Банкова информация“

Ако имате въпроси относно метода си на плащане, можете да ни изпратите съобщение чрез входящата си поща в Екстранет. Изберете тема „Фактури и комисиона“ и подтема „Друго“ Наш представител ще се свърже с вас с информация за наличните методи на плащане във вашата страна, като например директен дебит, онлайн плащания или местни доставчици на плащания.


Корекции по вашата фактура

Ако по някаква причина във фактурата е посочена грешна сума, ние няма да изпратим нова фактура. Оригиналната фактура ще остане валидна, а ще издадем отделен документ със сумата, която трябва да бъде извадена или прибавена към оригиналната фактура. Ще направим това или чрез кредитно известие, или чрез дебитно известие.

Моля, имайте предвид, че кредитните известия не могат да бъдат възстановени по банковата ви сметка – можете да ги използвате за плащане на бъдещи фактури. Можете да намерите повече информация за това как работят кредитните известия в тази статия. Ако получите дебитно известие, моля, следвайте инструкциите в него. 


Статус на вашата фактура (колона „Статус“)

Когато проверявате състоянието на вашата фактура, ще видите едно от следните:

  • Фактура, отбелязана като „Платена“ фактурата е напълно платена.
  • Фактури, отбелязани като „Дължима до ден, месец, година“ – фактурата все още не е платена и предстои да бъде платена. Може да видите неплатените (или дължимите) фактури в раздел „Неизплатени салда“
  • Фактури, отбелязани като „Просрочени (дължими до месец, ден, година)“ – фактурата е просрочена и ако не бъде платена, може да доведе до затваряне на профила на уебсайта
  • Фактури отбелязани като „Вие сте платили X от X“ – платили сте само част от вашата фактура. Или, ако сте поискали да използвате кредитно известие срещу фактура, ще видите и оставащото салдо под „Обща дължима сума“. Уверете се, че фактурата е платена изцяло в определения срок
  • Фактури, отбелязани като „Несъбираема сума“ – това означава, че не сте платили навреме и в резултат на това вашето място за настаняване е затворено на нашата платформа. След като получим пълно плащане за всички неплатени фактури и след като тези фактури бъдат отбелязани като „Платени“, ще можете отново да отворите мястото си за настаняване на нашата платформа или да обсъдите условията за повторно отваряне. Прочетете тази статия, за да разберете как. 

Имайте предвид, че след като дадена фактура бъде отбелязана в черно, тя може да бъде платена само чрез банков превод.

Влезте в профила си в Екстранет

Полезна ли е тази статия?