Как мога да платя фактурите си?

Обновено преди 9 месеци
Запазване

Фактурите за комисионата ви се изпращат по имейл през първата седмица на всеки месец. Те са на разположение и в PDF формат в Екстранет. Ще ги намерите във „Фактури“ в раздел „Финанси“.

Плащането трябва да се извърши в рамките на 14 дни от датата на фактурата. Можете да проверите настоящия метод на плащане и банковите си детайли в „Информация за плащането“ в подменю „Финансов преглед“, меню „Финанси“. Ще намерите инструкции за плащането и на самата фактура.

Ако вашият настоящ начин на плащане е чрез директен дебит, ние автоматично ще начислим задължението във вашата сметка. За повече информация може да прочетете тази статия: „Плащам фактурите си чрез директен дебит. Колко време след като получа фактурата си, задължението ще бъде начислено в моята сметка?.

Ако имате допълнителни въпроси относно избрания начин на плащане или ако искате да го промените, моля, изпратете ни съобщение чрез вашата входяща кутия в Екстранет с тема „Фактури и кредитен контрол“.

Is this article helpful?