Как мога да променя банковите си данни?

Updated преди 11 months
Запазване

Искате да промените банковите си данни?

1. Кликнете върху меню „Финанси“ в Екстранет и отидете на „Банкови данни“.

2. Ако искате да промените част от информацията, изберете „Редактиране на банковите данни“.

Забележка: Ако сте променили банковите данни или лицето за контакт, трябва да изчакате 24 часа (от последната промяна), за да можете да направите нова актуализация. Промяната отнема 7 дни за потвърждение и активиране в системата.

Is this article helpful?