Как мога да променя данните за фактуриране или банковите детайли?

Обновено преди 8 месеци
Запазване

Искате да прегледате или промените вашите банкови детайли за плащанията на фактурите?

  1. Влезте в меню „Финанси“ в Екстранет и проверете вашите банкови детайли в „Информация за плащането“ на страница „Финансов преглед“. 
  1. Ако искате да промените тази информация, изберете опцията „Изпратете ни съобщение“, която се намира под вашите банкови детайли.
  1. За вашето съобщение изберете тема „Финанси (фактури и плащания)“ от изскачащото поле. Обяснете промените, които бихте искали да направите, и кликнете върху бутона „Изпрати съобщение“, когато приключите. Член на нашия отдел Кредитен контрол ще се свърже с вас възможно най-бързо.

Искате да актуализирате данните за фактуриране?

Можете да направите промени на следните части на вашите фактури чрез Екстранет:

  • „Получател“
  • Адрес
  • Пощенски код
  • Град
  1. Можете да проверите вашите данни, като влезете в меню „Финанси“ в Екстранет и изберете „Данни за фактуриране“.
  2. Ако ви се налага да направите промени, моля, изпратете ни съобщение чрез вашата входяща поща, като изберете за тема „Финанси (фактури и плащания)“. Член на нашия екип ще се свърже с вас, за да се направят промените.

Важно

Моля, обърнете внимание, че промени не могат да бъдат извършвани между 1-во и 7-о число на всеки месец по време на нашия платежен цикъл.

Ако юридическото име на вашето място за настаняване се промени (т.е. начинът, по който се показва във фактурата), моля, уведомете ни колкото е възможно по-скоро, като изпратите съобщение чрез Екстранет.

Is this article helpful?