Редактиране на банкова информация и данни за фактуриране

Актуализирано преди 1 месец | 2 мин. за четене
Запазване

Поддържайте вашата банкова информация и данните за фактуриране актуални, за да може да получавате правилни фактури от нас и да правите плащания към нас, ако плащате комисионата чрез директен дебит.


Какво има в тази статия


Промяна на вашата банкова информация

Ето как да прегледате и редактирате банковата си информация:

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху меню „Финанси“, след това върху „Банкова информация“ или „Финансови настройки“ , за да я прегледате
 3. Кликнете върху „Редактирайте банкови детайли“ под „Получаване на плащания от Booking.com“ или „Плащания чрез директен дебит към Booking.com“, за да промените информацията си
 4. Завършете процеса, като кликнете върху „Запазване“

След като сте готови, няма да можете да редактирате банковата си информация в следващите 24 часа. Отнема 7 дни, за да бъде потвърдена и обработена промяната в системата ни.

Моля, имайте предвид някои често срещани грешки при добавянето на банкова информация, които могат да повлияят на получаването на изплащания: 

 • Неправилно име на титуляра на сметката 
 • Специални букви в името на титуляра на сметката 
 • Неправилен IBAN номер
 • Добавяне на банкова сметка, която не може да получава средства от чужбина 
 • Добавяне на банкова сметка с ограничение в размера на средствата, които могат да бъдат получени 
 • Банкова сметка във валута, различна от валутата на изплащане

Преглед на данните за фактуриране

Ако искате да прегледате данните си за фактуриране в Екстранет, следвайте стъпките по-долу. За да промените данни във вашата фактура, включително юридическото наименование на дружеството си, изпратете ни съобщение чрез входящата си кутия в Екстранет. 

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху меню „Финанси“, след това върху „Фактури“
 3. Изберете „Юридическо наименование на дружеството“, за да прегледате актуалните си данни за фактуриране

Полезна ли е тази статия?